Obyvatelstvo 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 823 972 822 826 821 377 821 080 820 789
 muži 408 283 407 928 407 372 407 324 407 395
 ženy 415 689 414 898 414 005 413 756 413 394

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře