Obyvatelstvo 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 826 764 825 120 823 972 822 826 821 377
 muži 408 585 408 275 408 283 407 928 407 372
 ženy 418 179 416 845 415 689 414 898 414 005

Grafy, kartogramy

Metodika