Obyvatelstvo 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 822 826 821 377 821 080 820 789 820 965
 muži 407 928 407 372 407 324 407 395 407 763
 ženy 414 898 414 005 413 756 413 394 413 202

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře