Obyvatelstvo 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 821 377 821 080 820 789 820 965 817 004
 muži 407 372 407 324 407 395 407 763 405 277
 ženy 414 005 413 756 413 394 413 202 411 727

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře