Obyvatelstvo 

 

  2011 2012 2013 2014 2015
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 828 026 826 764 825 120 823 972 822 826
 muži 408 951 408 585 408 275 408 283 407 928
 ženy 495 017 418 179 416 845 415 689 414 898

Grafy, kartogramy

Metodika