Obyvatelstvo 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 825 120 823 972 822 826 821 377 821 080
 muži 408 275 408 283 407 928 407 372 407 324
 ženy 416 845 415 689 414 898 414 005 413 756

Data

Grafy, kartogramy

Metodika