Cestovní ruch 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
473 466 484 483
Lůžka celkem (k 31. 12.) 24 051 24 132 24 612 25 068
Hosté 527 461 592 462 632 150 659 902 378 035
Přenocování 1 440 494 1 561 069 1 687 629 1 743 626 1 077 445

Grafy, kartogramy

 • Grafy
 • Kartogramy
  • Hromadná ubytovací zařízení v obcích
  • Hotely v obcích
  • Penziony v obcích
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních
  • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí

Metodika

Analýzy, komentáře