Cestovní ruch 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
519 513 446 468 473
Lůžka celkem (k 31. 12.) 25 296 25 063 22 047 23 351 24 051
Hosté 416 842 426 592 431 882 487 259 527 461
Přenocování 1 161 812 1 181 845 1 187 437 1 313 971 1 440 494

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrný počet přenocování podle kategorie ubytovacího zařízení v roce 2015
  • Kartogramy
    • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2015
    • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2015

Metodika