Cestovní ruch 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
483 535 537 538 510
Lůžka celkem 25 068 27 288 26 654 27 070 25 530
Hosté 659 902 383 341 396 878 580 023 625 475
Přenocování 1 743 626 1 098 298 1 128 510 1 525 125 1 610 225

Grafy, kartogramy

Metodika