Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
446 468 473 466 484
Lůžka celkem (k 31. 12.) 22 047 23 351 24 051 24 132 24 612
Hosté 431 882 487 259 527 461 592 462 632 150
Přenocování 1 187 437 1 313 971 1 440 494 1 561 069 1 687 629

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Lůžka v hromadných ubytovacích zařízeních podle kategorie a krajů v roce 2017
  • Kartogramy
    • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2017
    • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2017

Metodika