Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
468 473 466 484 483
Lůžka celkem (k 31. 12.) 23 351 24 051 24 132 24 612 25 068
Hosté 487 259 527 461 592 462 632 150 659 902
Přenocování 1 313 971 1 440 494 1 561 069 1 687 629 1 743 626

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hromadná ubytovací zařízení podle počtu lůžek a krajů v roce 2018
    • Hosté (rezidenti, nerezidenti) v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů
  • Kartogramy
    • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2018
    • Zahraniční hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí v roce 2018

Metodika