Cestovní ruch 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
466 484 483 535 537
Lůžka celkem 24 132 24 612 25 068 27 288 26 654
Hosté 592 462 632 150 659 902 383 341 396 878
Přenocování 1 561 069 1 687 629 1 743 626 1 098 298 1 128 510

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře