Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
513 446 468 473
Lůžka celkem (k 31. 12.) 25 063 22 047 23 351 24 051
Hosté 426 592 431 882 487 259 527 461 595 683
Přenocování 1 181 845 1 187 437 1 313 971 1 440 494 1 568 852