Cestovní ruch 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
484 483 535 537 538
Lůžka celkem 24 612 25 068 27 288 26 654 27 070
Hosté 632 150 659 902 383 341 396 878 580 023
Přenocování 1 687 629 1 743 626 1 098 298 1 128 510 1 525 125

Grafy, kartogramy

Metodika