Informační technologie 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
61,9 62,4 64,6 66,0 69,7
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
59,5 58,9 62,5 65,6 72,8
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
63,0 64,6 66,8 70,9 75,5
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
8,1 8,7 9,3 9,7 7,8