Informační technologie 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
59,3 61,1 61,9 62,4 64,6
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
53,8 56,5 59,5 58,9 62,5
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
58,7 61,3 63,0 64,6 66,8
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
6,9 5,5 6,5 7,5 7,6