Informační technologie 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
61,1 61,9 62,4 64,6 66,0
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
56,5 59,5 58,9 62,5 65,6
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
61,3 63,0 64,6 66,8 70,9
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
6,6 8,1 8,7 9,3 9,7

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace