Informační technologie 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
62,4 64,6 66,0 69,7 66,9
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
58,9 62,5 65,6 72,8 73,9
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
64,6 66,8 70,9 75,5 76,6
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
8,7 9,2 9,0 8,8
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.