Informační technologie 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
66,9 67,0 65,4 68,7 72,0
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
73,9 74,8 75,8 78,0 82,2
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
76,6 76,3 76,6 78,9 83,1
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
8,8 8,7 8,7 8,0 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.