Informační technologie 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
69,7 66,9 67,0 65,4 68,7
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
72,8 73,9 74,8 75,8 78,0
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
75,5 76,6 76,3 76,6 78,9
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
8,8 8,8 8,7 8,7 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.