Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje - 2021

 
Kód: 330006-22
Informační služby: tel: 472 706 176
E-mail: infoservisul@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Raušerová
E-mail: monika.rauserova@czso.cz

Celá publikace v pdf (17,1 MB) PDF
Všechna data publikace (224 kB) ZIP
Úvod PDF
Souhrn hlavních poznatků PDF
1. Demografický vývoj PDF

Územní změny, sídelní struktura
Vývoj počtu obyvatel
Demografické události vč. naděje dožití
Věková struktura, index stáří

2. Sociální vývoj PDF

Zaměstnanost, ekonomická aktivita
Nezaměstnanost
Příjmy a životní podmínky domácností
Mzdy
Úplné náklady práce
Vzdělávání
Zdravotnictví, dočasná pracovní neschopnost
Nemocenské pojištění
Státní sociální podpora
Sociální služby, příspěvek na péči, držitelé průkazů osob se zdravotním postižením
Důchodci, důchody
Kriminalita, dopravní nehody, požáry

3. Ekonomický vývoj PDF

Makroekonomický rámec
Místní rozpočty
Věda, IT
Ekonomické subjekty
Zemědělství
Lesnictví
Průmysl
Energetika
Stavebnictví, stavební povolení
Bytová výstavba
Doprava
Cestovní ruch

4. Životní prostředí PDF
Půdní fond
Chráněná území
Ekologické zemědělství
Vodovody a kanalizace
Emise
Odpady
Výdaje na ochranu životního prostředí
5. Mezikrajské srovnání PDF
Demografický vývoj
Sociální vývoj
Ekonomický vývoj
Životní prostředí
Tabulková příloha
Kartogramy
Archiv:
  • rok 2022  |  2021
  • rok 2020  |  2019
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.