HDP, regionální účty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
99,5 98,6 100,4 105,3 99,1
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
250 778 249 748 255 572 274 948 274 254
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
303 122 302 416 309 863 333 926 333 521

Data

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů

Metodika