HDP, regionální účty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
100,4 105,3 98,3 101,2 100,6
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
255 572 274 948 271 440 283 381 294 578
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
309 863 333 926 330 099 345 192 358 988

Data

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů
  • Kartogramy
    • Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2014 až 2018

Metodika