HDP, regionální účty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
98,7 99,5 98,6 100,4 107,0
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
250 484 250 778 249 748 255 572 275 214
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
302 300 303 122 302 416 309 863 334 249