HDP, regionální účty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
98,9 102,7 100,1 104,6 91,9
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
268 292 282 322 291 762 317 787 304 354
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
326 270 343 902 355 556 387 291 371 401