HDP, regionální účty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
98,6 100,4 105,3 98,3 101,2
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
249 748 255 572 274 948 271 440 283 381
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
302 416 309 863 333 926 330 099 345 192

Data

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů

Metodika