HDP, regionální účty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
100,1 104,6 92,7 101,1 100,4
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
291 862 317 911 307 052 323 293 360 731
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
355 678 387 443 374 693 394 649 440 737

Data

Grafy, kartogramy

Metodika