HDP, regionální účty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
107,5 98,9 102,7 100,1 104,4
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
270 373 268 292 282 322 291 762 317 025
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
328 369 326 270 343 902 355 556 386 363