HDP, regionální účty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
102,7 100,1 104,6 92,7 101,3
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
282 322 291 862 317 911 307 052 324 010
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
343 902 355 678 387 443 374 693 395 524

Data

Grafy, kartogramy

Metodika