Cenová statistika

 

Cenové indexy patří mezi nejstarší statistikou sledované indexy. Dlouholetá tradice cenových šetření započala již v první republice po ustavení Státního úřadu statistického v roce 1919. Řady cenových indexů jsou publikovány od r. 1922. V průběhu let prošly řadou vývojových etap a značných změn doznal zejména okruh a počet sledovaných druhů zboží.

 

Český statistický úřad sleduje pro potřebu celého národního hospodářství:

Indexy cen stavebních prací, stavebních děl a nákladů stavební výroby
Indexy cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství
Indexy cen průmyslových výrobců
Indexy cen zemědělských výrobců
Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů)
Indexy cen dovozu a vývozu v ČR
Indexy cen v lesnictví (surové dříví)
Ceny nemovitostí
Ceny bytů

 

V Ústeckém kraji jsou tazatelsky šetřeny ceny spotřebitelské.

Index spotřebitelských cen patří v soustavě cenových indexů mezi nejdůležitější indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji změny cen zboží a služeb placených obyvatelstvem. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem jsou používány k měření inflace, čímž jsou rozhodujícím ukazatelem pro stanovení minimální mzdy, valorizace důchodů, částek životního minima. Ceny jednotlivých druhů zboží a služeb se zjišťují 1x měsíčně v cca 8 500 vybraných prodejnách a provozovnách služeb ve 35 vybraných okresech a Praze. Šetří se cca 700 reprezentantů v těchto 12 skupinách zboží a služeb:

 • Potraviny a nealkoholické nápoje
 • Alkoholické nápoje a tabák
 • Odívání a obuv
 • Bydlení, voda, energie, paliva
 • Bytové vybavení, zařízení domácností, opravy
 • Zdraví
 • Doprava
 • Pošty a telekomunikace
 • Rekreace a kultura
 • Vzdělávání
 • Stravování a ubytování
 • Ostatní zboží a služby

Zjišťují se ceny výrobků, které obyvatelstvo běžně nakupuje (nejžádanější), t.j. výrobky běžného provedení, zboží tuzemské výroby i z dovozu, nepotravinářské zboží prodávané i v doprodejových akcích velkého rozsahu ve vybrané prodejně (nikoliv partiové nebo jinak znehodnocené nebo výprodej před likvidací prodejny, rovněž se nešetří zvýhodněné ceny výrobků typu "2+1 zdarma"). To znamená, že se šetří ceny za zboží I. jakosti.

Dalším typem zjišťování je pravidelné šetření cen vybraných potravinářských výrobků jednou za 14 dní.
 

Konkrétní složení spotřebního koše naleznete zde.

Výsledky z cenových šetření spolu s metodickými vysvětlivkami naleznete v publikacích ČSÚ.

  Jméno, příjmení Telefon
Krajský gestor šetření spotřebitelských cen Bc. Miloslava Barčová
731 622 018
Vedoucí Oddělení terénních zjišťování Ing. Jana Kopecká
472 706 173
Tazatelky: Věra Kloudová
736 509 012
Zuzana Frolíková
737 280 852
Jitka Petrová
605 226 521