Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Pracovní síla (tis. osob) 399,1 399,7 395,0 399,3 398,7
v tom:
  zaměstnaní 385,2 385,2 385,0 384,6 383,8
  nezaměstnaní 13,9 14,5 9,9 14,7 14,9
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 291,4 290,0 294,6 290,2 286,3
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,5 3,6 2,5 3,7 3,7