Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Pracovní síla (tis. osob) 402,6 396,8 401,5 400,6 396,0
v tom:
  zaměstnaní 363,0 354,1 363,7 366,5 366,0
  nezaměstnaní 39,6 42,7 37,8 34,1 30,0
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 298,2 302,2 295,4 294,5 297,5
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 9,8 10,8 9,4 8,5 7,6

Grafy, kartogramy

Metodika