Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Pracovní síla (tis. osob) 403,4 399,1 399,7 395,0 399,3
v tom:
  zaměstnaní 382,6 385,2 385,2 385,0 384,6
  nezaměstnaní 20,7 13,9 14,5 9,9 14,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 289,2 291,4 290,0 294,6 290,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,1 3,5 3,6 2,5 3,7