Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Pracovní síla (tis. osob) 401,5 400,6 396,0 403,4 399,1
v tom:
  zaměstnaní 363,7 366,5 366,0 382,6 385,2
  nezaměstnaní 37,8 34,1 30,0 20,7 13,9
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 295,4 294,5 297,5 289,2 291,4
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 9,4 8,5 7,6 5,1 3,5

Grafy, kartogramy

Metodika