Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Pracovní síla (tis. osob) 396,0 403,4 399,1 399,7 395,0
v tom:
  zaměstnaní 366,0 382,6 385,2 385,2 385,0
  nezaměstnaní 30,0 20,7 13,9 14,5 9,9
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 297,5 289,2 291,4 290,0 294,6
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 7,6 5,1 3,5 3,6 2,5

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Podíl nezaměstnaných osob
     v Ústeckém kraji a okresech
  • v Ústeckém kraji ke konci jednotlivých měsíců
  • v letech 2017 - 2019
  • Podíl nezaměstnaných osob
   a počet uchazečů o zaměstnání
   na 1 pracovní místo
   v krajích ČR
  • k 31. 12. 2019
 • Kartogramy
  • Podíl nezaměstnaných osob v krajích v letech 2014 až 2019
  • Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Ústeckém kraji k 31. 12. 2019
  • Uchazeči o zaměstnání na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce v krajích v letech 2014...
  • Ekonomická aktivita obyvatelstva v roce 2019

Metodika