Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Pracovní síla (tis. osob) 396,8 401,5 400,6 396,0 403,4
v tom:
  zaměstnaní 354,1 363,7 366,5 366,0 382,6
  nezaměstnaní 42,7 37,8 34,1 30,0 20,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 302,2 295,4 294,5 297,5 289,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 10,8 9,4 8,5 7,6 5,1

Grafy, kartogramy

Metodika