Energetika

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Výroba elektřiny brutto (GWh) 24 119,9 25 598,0 22 997,3 23 471,2 23 210,0
Spotřeba elektřiny netto (GWh) 6 134,8 6 080,6 5 741,4 6 042,8 5 861,8
Spotřeba elektřiny 
v domácnostech 
na 1 obyvatele (kWh)
1 249,7 1 260,5 1 331,0 1 501,2 1 325,5
Spotřeba zemního plynu 
dodaného konečným zákazníkům (GWh)
11 931,7 15 978,8 15 266,4 14 335,1 11 806,3
Spotřeba zemního plynu 
v domácnostech na 1 odběratele
 – domácnost (kWh)
6 829,1 6 656,7 7 139,8 8 089,5 6 499,4

Data

Grafy, kartogramy

Metodika