Výběrové šetření Životní podmínky (SILC)

 

Na základě Nařízení (EC) 1177/2003, v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,ve znění pozdějších předpisů, a při respektování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, organizuje ČSÚ každoroční výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností - národní modul šetření EU-SILC (European Union - Statistics on Income and Living Conditions).

Smyslem tohoto zjišťování je dlouhodobě získávat srovnatelné údaje o sociální situaci obyvatel ve všech zemích Evropské unie. Neméně důležitým cílem je získat zároveň data, která poskytnou potřebné informace pro usměrňování sociální politiky státu v oblastech jako je nezaměstnanost, sociální péče, daňový systém apod. na jedné straně a pro hodnocení dopadu přijatých opatření na straně druhé.

Od roku 2008 u tohoto šetření probíhá postupný přechod na zjišťování s využitím elektronických dotazníků v prostředí BLAISE. Proto se i šetření v roce 2017 uskuteční dvěma způsoby, částečně klasicky formou papírových dotazníků (PAPI) a převážně formou elektronického dotazníku (CAPI).

Letošní zjišťování pod názvem "Životní podmínky 2017" (SILC 2017) se uskuteční v době od 4. února do 28. května 2017 v téměř 11,5 tisících náhodně vybraných domácnostech na území celé ČR. Účelem šetření je získat reprezentativní údaje o příjmovém rozložení jednotlivých typů domácností, údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob žijících v domácnosti. Součástí šetření je též samostatný modul zaměřený tentokrát na téma ZDRAVÍ DĚTÍ, FINANČNÍ ZÁTĚŽ RODINY ZA ZDRAVOTNÍ PÉČI A FINANČNÍ SITUACE DOMÁCNOSTÍ.

Šetření proběhne ve čtyřech skupinách domácností - v domácnostech nově vybraných do šetření v roce 2017 a v opětovně navštívených domácnostech vybraných v letech 2016, 2015 a 2014. Získané údaje jsou ve všech fázích šetření důsledně chráněny podle přísných požadavků zákona o státní statistické službě i podle zákona o ochraně osobních údajů. Všechny osoby zúčastněné na sběru a zpracování dat jsou vázány přísnou mlčenlivostí, s vyplněnými dotazníky se zachází tak, aby nebylo možné domácnost ani jednotlivé osoby jakkoli identifikovat. Po převedení anonymních údajů z dotazníků do elektronické podoby budou tyto papírové nosiče fyzicky zničeny a výpočetní centrum ČSÚ bude dále zpracovávat výsledky jako jen zcela anonymní a agregované údaje.

Speciálně vyškolení tazatelé se respondentům prokazují novým průkazem. Jejich identitu je možno ověřit na webových stránkách ČSÚ. Na příslušných pracovištích ČSÚ v jednotlivých krajích jsou připraveni rovněž kontaktní zaměstnanci, u nichž je možné si ověřit oprávněnost návštěvy tazatele.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Jméno, příjmení
Telefon
Vedoucí Oddělení terénních zjišťování ČSÚ Ústí nad Labem,
Krajský gestor výběrového šetření příjmů a životních podmínek domácností (EU-SILC)
472 706 173
736 509 973