Výběrové šetření Životní podmínky (SILC)

 

Český statistický úřad organizoval v roce 2019 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU SILC 2019 (Životní podmínky 2019), které navázalo na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto každoročního šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskutečnilo na území celé České republiky v téměř 11,4 tis. domácnostech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Šetření proběhlo v době od 2. února do 26. května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření byly zahrnuty všechny osoby, které měly ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

V Ústeckém kraji kraji bylo v rámci tohoto šetření navštíveno 877 domácností - 370 domácností bylo letos osloveno poprvé, zbývajících 507 domácností se šetření zúčastnilo opakovaně.


Vybraným domácnostem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Krajská garantka EU-SILC:
Kontakt: Bc. Miloslava Barčová
Mobil: 731 622 018
E-mail: miloslava.barcova@czso.cz