Výběrové šetření Životní podmínky (SILC 2018)

 

Český statistický úřad organizoval v roce 2018 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU SILC 2018 (Životní podmínky 2018), které navázalo na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto každoročního šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskutečnilo na území celé České republiky ve více než 11,5 tis. domácnostech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhlo v době od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření byly zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

V Ústeckém kraji kraji bylo v rámci tohoto šetření navštíveno 876 domácností - 370 domácností bylo letos osloveno poprvé, zbývajících 506 domácností se šetření zúčastnilo opakovaně.

Vybraným domácnostem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Jméno, příjmení
Telefon
Vedoucí Oddělení terénních zjišťování ČSÚ Ústí nad Labem,
Krajský gestor výběrového šetření příjmů a životních podmínek domácností (EU-SILC)
472 706 173
736 509 973