Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 796 762 832 535 824 461 820 219 828 510
z toho ekonomicky aktivní 418 345 441 120 443 086 426 599 386 595
Domy celkem 129 095 124 549 119 035 124 567 134 579

Data

Metodika

Související informace