Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2021, do roku 2001 podle trvalého pobytu, od roku 2011 podle obvyklého pobytu
  1980 1991 2001 2011 2021
Obyvatelstvo celkem 832 535 824 532 820 255 808 995 789 098
z toho pracovní síla
(dříve ekonomicky aktivní)
441 165 443 120 426 618 377 317 400 698
Domy celkem 124 549 119 069 124 587 136 012 144 024

Grafy, kartogramy

Metodika