Peněžnictví a pojišťovnictví

 

VÝKAZY za úsek peněžnictví a pojišťovnictví centrálně zpracovává KS ČSÚ v Ústí nad Labem, oddělení  zpracování statististiky peněžnictví, pojišťovnictví a technologie zjišťování. Vedoucí oddělení je  ing. Jarmila Bulvasová, tel.: 472 706 110, e-mail: jarmila.bulvasova@czso.cz.


Zkratka     Název výkazu Termín Zpracovatel Telefon E-mail
P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví za peněžnictví a pojišťovnictví do 15. 4. 2019 Bc. Eva Řezáčová
Jovika Pravdová
472 706 126
472 706 128
eva.rezacova@czso.cz
jovika.pravdova@czso.cz
Pen 3c-04 Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
18. 1. 2019
18. 4. 2019
18. 7. 2019
18. 10. 2019
17. 1. 2020
Zdeňka Beránková
472 706 131
zdena.berankova@czso.cz
Poj 5a-01 Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven do 30. 4. 2019 Bc. Eva Řezáčová
472 706 126
eva.rezacova@czso.cz
Pen 5-01 Roční výkaz finančních (peněžních) institucí do 30. 4. 2018 Bc. Eva Řezáčová
Jovika Pravdová
472 706 126
472 706 128
eva.rezacova@czso.cz
jovika.pravdova@czso.cz
Pen Poj 3-04 Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování
18. 1. 2019
18. 4. 2019
18. 7. 2019
18. 10. 2019
17. 1. 2020
Jovika Pravdová
Bc. Eva Řezáčová
472 706 128
472 706 126
jovika.pravdova@czso.cz
eva.rezacova@czso.cz
Zdp 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
25. 1. 2019
25. 4. 2019
25. 7. 2019
24. 10. 2019
27. 1. 2020
Jovika Pravdová
472 706 128
jovika.pravdova@czso.cz
Zdp 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven 26. 4. 2019 Jovika Pravdová 472 706 128 jovika.pravdova@czso.cz

INFORMACE PRO RESPONDENTY

Všechny uvedené výkazy je možné vyplnit prostřednictvím aplikace DANTE/WEB nebo je můžete vyplnit prostřednictvím editovatelného PDF.
Další potřebné informace naleznete na webové stránce www.vykazy.cz. Podrobnější informace k DanteWeb najdete pod odkazem „Elektronické pořizování výkazů (DanteWeb)“,včetně uživatelské příručky, editovatelné PDF ke stažení najdete v části "Výkazy podle IČO".