Peněžnictví a pojišťovnictví

 

VÝKAZY za úsek peněžnictví a pojišťovnictví centrálně zpracovává KS ČSÚ v Ústí nad Labem, oddělení  zpracování statististiky peněžnictví, pojišťovnictví a technologie zjišťování. Vedoucí oddělení je  ing. Jarmila Bulvasová, tel.: 472 706 110, e-mail: jarmila.bulvasova@czso.cz.


Zkratka     Název výkazu Termín Zpracovatel Telefon E-mail
P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví za peněžnictví a pojišťovnictví do 16. 4. 2018 Bc. Eva Řezáčová
Jovika Pravdová
472 706 126
472 706 128
eva.rezacova@czso.cz
jovika.pravdova@czso.cz
Pen 3c-04 Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
18. 4. 2018
18. 7. 2018
18. 10. 2018
18. 1. 2019
Zdeňka Beránková
472 706 131
zdena.berankova@czso.cz
Poj 5a-01 Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven do 30. 4. 2018 Bc. Eva Řezáčová
472 706 126
eva.rezacova@czso.cz
Pen 5-01 Roční výkaz finančních (peněžních) institucí do 30. 4. 2018 Bc. Eva Řezáčová
Jovika Pravdová
472 706 126
472 706 128
eva.rezacova@czso.cz
jovika.pravdova@czso.cz
Pen Poj 3-04 Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování
18. 4. 2018
18. 7. 2018
18. 10. 2018
18. 1. 2019
Jovika Pravdová
Bc. Eva Řezáčová
472 706 128
472 706 126
jovika.pravdova@czso.cz
eva.rezacova@czso.cz
Zdp 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
25. 4. 2018
25. 7. 2018
24. 10. 2018
25. 1. 2019
Jovika Pravdová
472 706 128
jovika.pravdova@czso.cz
Zdp 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven 27. 4. 2018 Jovika Pravdová 472 706 128 jovika.pravdova@czso.cz

INFORMACE PRO RESPONDENTY

Všechny uvedené výkazy je možné vyplnit prostřednictvím aplikace DANTE/WEB nebo je můžete vyplnit prostřednictvím editovatelného PDF.
Další potřebné informace naleznete na webové stránce www.vykazy.cz. Podrobnější informace k DanteWeb najdete pod odkazem „Elektronické pořizování výkazů (DanteWeb)“,včetně uživatelské příručky, editovatelné PDF ke stažení najdete v části "Výkazy podle IČO".