Peněžnictví a pojišťovnictví

 


VÝKAZY za úsek peněžnictví a pojišťovnictví centrálně zpracovává KS ČSÚ v Ústí nad Labem, oddělení  zpracování statististiky peněžnictví, pojišťovnictví a cestovního ruchu. Vedoucí oddělení je  ing. Jarmila Bulvasová, tel.: 472 706 110, e-mail: jarmila.bulvasova@czso.cz.

 

Zkratka Název výkazu Termín Zpracovatel
P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví za peněžnictví a pojišťovnictví do 25. 4. 2023 Ing. Eva Řezáčová
472 706 126
eva.rezacova@czso.cz
Pen 3c-04 Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
18. 1. 2023
20. 4. 2023
20. 7. 2023
19. 10. 2023
18. 1. 2024
Ing. Eva Řezáčová
472 706 126
eva.rezacova@czso.cz
Poj 5a-01 Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven do 28. 4. 2023

Ing. Eva Řezáčová
472 706 126
eva.rezacova@czso.cz

Pen 5-01 Roční výkaz finančních (peněžních) institucí do 28. 4. 2023 Simona Plechačová
472 706 128
simona.plechacova@czso.cz

Ing. Eva Řezáčová
472 706 126
eva.rezacova@czso.cz
Zdp 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
27. 1. 2023
26. 4. 2023
26. 7. 2023
25. 10. 2023
26. 1. 2024
Simona Plechačová
472 706 128
simona.plechacova@czso.cz
Zdp 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven 27. 4. 2023 Simona Plechačová
472 706 128
simona.plechacova@czso.cz
INFORMACE PRO RESPONDENTY

Všechny uvedené výkazy je možné vyplnit prostřednictvím aplikace DANTE/WEB nebo je můžete vyplnit prostřednictvím editovatelného PDF.
Další potřebné informace naleznete na webové stránce www.vykazy.cz. Podrobnější informace k DANTE WEB najdete pod odkazem On-line vyplňování výkazů (DANTE WEB) včetně uživatelské příručky, editovatelné PDF ke stažení najdete v části "Výkazy podle IČO".