Peněžnictví a pojišťovnictví

 


VÝKAZY za úsek peněžnictví a pojišťovnictví centrálně zpracovává KS ČSÚ v Ústí nad Labem, oddělení zpracování statistiky peněžnictví, pojišťovnictví, cestovního ruchu, životního prostředí, nemocnosti a úrazovosti. Vedoucí oddělení je  ing. Jarmila Bulvasová, tel.: 472 706 110, e-mail: jarmila.bulvasova@czso.cz.

 

Zkratka Název výkazu Termín Zpracovatel
P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví za peněžnictví a pojišťovnictví do 25. 4. 2024

Ing. Eva Řezáčová
472 706 126
eva.rezacova@czso.cz

Simona Plechačová
472 706 128
simona.plechacova@czso.cz

Pen 3c-04 Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
18. 1. 2024
19. 4. 2024
19. 7. 2024
18. 10. 2024
17. 1. 2025
Ing. Eva Řezáčová
472 706 126
eva.rezacova@czso.cz
Poj 5a-01 Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven do 29. 4. 2024

Ing. Eva Řezáčová
472 706 126
eva.rezacova@czso.cz

Pen 5-01 Roční výkaz finančních (peněžních) institucí do 29. 4. 2024 Simona Plechačová
472 706 128
simona.plechacova@czso.cz

Ing. Eva Řezáčová
472 706 126
eva.rezacova@czso.cz
GVC 1-01 Dotazník o zapojení podniků do globálních hodnotových řetězců do 25. 9. 2024 Simona Plechačová
472 706 128
simona.plechacova@czso.cz

Ing. Eva Řezáčová
472 706 126
eva.rezacova@czso.cz
Zdp 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
26. 1. 2024
25. 4. 2024
25. 7. 2024
24. 10. 2024
24. 1. 2025
Simona Plechačová
472 706 128
simona.plechacova@czso.cz
Zdp 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven 26. 4. 2024 Simona Plechačová
472 706 128
simona.plechacova@czso.cz
INFORMACE PRO RESPONDENTY

Všechny uvedené výkazy je možné vyplnit prostřednictvím aplikace DANTE/WEB nebo je můžete vyplnit prostřednictvím editovatelného PDF.
Další potřebné informace naleznete na webové stránce www.vykazy.cz. Podrobnější informace k DANTE WEB najdete pod odkazem On-line vyplňování výkazů (DANTE WEB) včetně uživatelské příručky, editovatelné PDF ke stažení najdete v části "Výkazy podle IČO".