Průmysl 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Průměrný počet průmyslových
podniků
181 177 175 167 167
Průměrný evidenční počet zaměstnanců 
- fyzické osoby
63 129 62 961 60 958 61 326 61 252
Průměrná hrubá měsíční mzda - fyzické osoby (Kč) 35 402 37 911 39 033 41 030 43 976
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
356 069 359 458 304 967 386 501 482 002