Průmysl, energetika 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrný počet průmyslových
podniků
157 163 171 174 181
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
360 834 313 905 280 573 335 727 356 069
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 5 794,1 5 813,3 5 772,7 6 046,4 6 134,8
Spotřeba zemního plynu (GWh) 8 357,3 9 170,7 11 738,8 12 077,6 11 932,0
1) od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů
    • Spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů v roce 2018
    • Průměrné roční výdaje za elektřinu a plyn na domácnost podle krajů
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2018

Metodika