Průmysl, energetika 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Průměrný počet průmyslových
podniků
164 157 163 171 174
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
331 479 360 834 313 905 280 573 335 727
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 9 173,5 5 794,1 5 813,3 5 772,7 6 046,4
Spotřeba zemního plynu (GWh) 9 361,1 8 357,3 9 170,7 11 738,8 12 077,6
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů
    • Spotřeba zemního plynu v domácnostech podle krajů v roce 2017
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2017

Metodika