Průmysl, energetika 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrný počet průmyslových
podniků
174 181 177 175 167
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
335 727 356 069 359 458 304 967 386 501
Spotřeba elektřiny (GWh) 6 046,4 6 134,8 6 080,6 5 741,4 6 042,8
Spotřeba zemního plynu (GWh) 12 077,6 11 932,0 15 978,8 15 266,4 14 335,1

Grafy, kartogramy

Metodika