Průmysl, energetika 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrný počet průmyslových
podniků
171 174 181 177 175
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
280 573 335 727 356 069 359 458 304 967
Spotřeba elektřiny (GWh) 5 772,7 6 046,4 6 134,8 6 080,6 5 741,4
Spotřeba zemního plynu (GWh) 11 738,8 12 077,6 11 932,0 15 978,8 15 266,4

Grafy, kartogramy

Metodika