Průmysl, energetika 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrný počet průmyslových
podniků
163 171 174 181 177
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
313 905 280 573 335 727 356 069 359 458
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 5 813,3 5 772,7 6 046,4 6 134,8 6 080,6
Spotřeba zemního plynu (GWh) 9 170,7 11 738,8 12 077,6 11 932,0 15 978,8

Grafy, kartogramy

Metodika