Průmysl, energetika 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Průměrný počet průmyslových
podniků
169 170 164 157 163
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
318 622 334 629 331 479 360 834 313 905
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 8 918,0 9 228,0 9 173,5 5 794,1 5 813,3
Spotřeba zemního plynu (GWh) 7 959,8 8 212,9 9 361,1 8 357,3 9 170,7
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů...
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2015

Metodika