Průmysl, energetika 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrný počet průmyslových
podniků
170 164 157 163 171
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
334 629 331 479 360 834 313 905 280 573
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 9 228,0 9 173,5 5 794,1 5 813,3 5 772,7
Spotřeba zemního plynu (GWh) 8 212,9 9 361,1 8 357,3 9 170,7 11 738,8
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto