Organizační statistika 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
173 415 173 878 174 240 174 708 176 111
  v tom fyzické osoby 139 791 139 324 138 855 138 698 139 325
           právnické osoby 33 624 34 554 35 385 36 010 36 786

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2017
    • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2017
  • Kartogramy
    • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2017

Metodika