Ekonomické subjekty 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
174 294 176 004 177 675 177 707 163 270
  v tom fyzické osoby 136 858 138 201 139 459 139 512 124 814
           právnické osoby 37 436 37 803 38 216 38 195 38 456