Organizační statistika 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
174 708 176 111 174 294 176 004 177 675
  v tom fyzické osoby 138 698 139 325 136 858 138 201 139 459
           právnické osoby 36 010 36 786 37 436 37 803 38 216