Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2012 2013 2014 2015 2016
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
179 126 172 030 173 415 173 878 174 240
  v tom fyzické osoby1) 137 639 135 731 139 791 139 324 138 855
           právnické osoby 41 487 36 299 33 624 34 554 35 385
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel podle krajů k 31. 12. 2015
  • Kartogramy
    • Ekonomické subjekty se sídlem v obcích a okresech v roce 2015
    • Podíl živnostníků v okresech a krajích v roce 2015

Metodika