Organizační statistika 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
173 878 174 240 174 708 176 111 174 294
  v tom fyzické osoby 139 324 138 855 138 698 139 325 136 858
           právnické osoby 34 554 35 385 36 010 36 786 37 436

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2018
    • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2018
  • Kartogramy
    • Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2019
    • Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích v roce 2019

Metodika