Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2013 2014 2015 2016 2017
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
172 030 173 415 173 878 174 240 174 708
  v tom fyzické osoby1) 135 731 139 791 139 324 138 855 138 698
           právnické osoby 36 299 33 624 34 554 35 385 36 010
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel ve věku 18 a více let podle krajů k 31. 12. 2016
    • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2016
  • Kartogramy
    • Ekonomické subjekty se sídlem v obcích a okresech v roce 2015
    • Podíl živnostníků v okresech a krajích v roce 2015

Metodika