Organizační statistika 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
174 240 174 708 176 111 174 294 176 004
  v tom fyzické osoby 138 855 138 698 139 325 136 858 138 201
           právnické osoby 35 385 36 010 36 786 37 436 37 803

Grafy, kartogramy

Metodika