Bytová výstavba v Plzeňském kraji v dlouhodobém vývoji - 2020

 
Kód: 330251-21
Informační služby: tel: 377 612 108
E-mail: infoservisplzen@czso.cz
Kontakt: Mgr. Tereza Mildorfová
E-mail: tereza.mildorfova@czso.cz

Celá publikace v pdf (9,5 MB) PDF
Všechna data publikace (573 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
Metodické vysvětlivky PDF
1. Bytová výstavba v České republice (včetně mezikrajského srovnání) PDF
2. Bytová výstavba v Plzeňském kraji a jeho okresech podle fází PDF
3. Dokončená bytová výstavba v Plzeňském kraji PDF
4. Rozmístění dokončené bytové výstavby v Plzeňském kraji PDF
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Plzeňském kraji PDF
Tabulková příloha
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.