Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v roce 2023 (předběžné údaje)

 

Počet obyvatel v kraji od počátku roku 2023 vzrostl celkem o 7 986 osob díky kladnému saldu stěhování. Meziročně se snížil počet sňatků, živě narozených, zemřelých a přistěhovalých, zvýšil se naopak počet vystěhovalých a nepatrně i počet rozvodů.

Od roku 2022 jsou do celkového počtu zahrnuty i osoby, kterým byla udělená dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Na základě předběžných výsledků žilo na území Plzeňského kraje k 31. prosinci 2023 celkem 613 374 obyvatel, za dvanáct měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 7 986 osob. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovalých nad vystěhovalými (o 9 155 osob). Tento trend můžeme sledovat v Plzeňském kraji již třináctým rokem. V kraji došlo k nárůstu počtu obyvatel celkem ve všech jeho okresech. Nejvíce obyvatel přibylo v okrese Plzeň-město (4 496 osob), výrazný přírůstek byl zaznamenán i na Tachovsku (1 279 osob). Počet zemřelých převažoval nad počtem živě narozených v kraji i ve všech jeho okresech.

Tabulka: Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v roce 2023

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatelstva v okresech Plzeňského kraje v roce 2023

V kraji se za 1. až 4. čtvrtletí roku 2023 živě narodilo 4 942 dětí, což je o 567 dětí méně než za stejné období předchozího roku. Narodilo se zde více chlapců než děvčat. Holčičky převažovaly nad chlapci jen ve dvou okresech, Plzeň-jih (o 50) a Tachov (o 1). Prvorozené děti tvořily 46,9 % všech živě narozených dětí, druhorozené 39,1 % a 693 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem. Mimo manželství se od počátku roku narodilo 2 398 dětí, tedy 48,5 % živě narozených. Nejvyššího podílu narozených mimo manželství bylo v rámci kraje dosaženo v okrese Tachov (54,6 %), nejnižšího naopak v Plzni-městě (45,5 %).

Graf: Živě narození a podíl narozených mimo manželství v okresech Plzeňského kraje v roce 2023

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v roce 2023

V 1. až 4. čtvrtletí 2023 zemřelo v kraji 6 111 mužů a žen, tedy o 587 osob méně než za stejné období předchozího roku (pokles o 8,8 %). Nejvíce osob umírá ve věku 80–89 let (30,8 %) a ve věku 70–79 let (30,1 %). Mezi zemřelými bylo i 9 dětí, které se nedožily svých prvních narozenin. Kojenecká úmrtnost (1,8 zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených) byla v regionu pod republikovou hodnotou (2,2).

Do Plzeňského kraje se za dvanáct měsíců od počátku roku 2023 přistěhovalo 18 616 osob, což bylo o 13 759 osob méně než v předchozím roce. Z ostatních krajů v ČR se přistěhovalo 6 261 osob a 12 355 osob ze zahraničí. Nejčastěji k nám z ciziny přicházeli Ukrajinci (52,6 %), Filipínci, Slováci, Bulhaři, Rumuni či Vietnamci. Za stejné období se z kraje vystěhovalo 9 461 osob (meziročně o 4 956 více), z toho 63,6 % do ostatních krajů v ČR a více než třetina do zahraničí. Z našeho kraje nejvíce odcházeli do ciziny Ukrajinci, Bulhaři, Slováci a Rumuni.

Graf: Stěhování obyvatel v Plzeňském kraji v 1. až 4. čtvrtletí v letech 2013 až 2023

V kraji bylo v průběhu roku 2023 uzavřeno 2 630 sňatků, meziročně o 357 méně. Pro 73,8 % ženichů respektive pro 71,2 % nevěst to byl první sňatek. Rozvedeno bylo v tomto období 1 106 manželství, což bylo o 63 více než za předchozí období. V 56,5 % se jednalo o ukončená  manželství s nezletilými dětmi. Více než tři čtvrtiny manželských svazků byly ukončeny na základě společného návrhu.

Tabulka: Obyvatelstvo Plzeňského kraje v 1. až 4. čtvrtletí (absolutně, relativně, meziroční změny)

Kartogram: Přirozený přírůstek/úbytek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2023

Kartogram: Přírůstek/úbytek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2023


Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail:  lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Obyvatelstvo v Plzeňském kraji v roce 2023 (aktualita v pdf)
  • Přirozený přírůstek/úbytek obyvatel v okresech Plzeňského kraje v roce 2023 (kartogram)
  • Přírůstek/úbytek obyvatel stěhováním v okresech Plzeňského kraje v roce 2023 (kartogram)
  • Počet obyvatel v Plzeňském kraji a jeho okresech v roce 2023 (tabulka)
  • Pohyb obyvatelstva v Plzeňském kraji a jeho okresech v roce 2023 (tabulka)
  • Obyvatelstvo Plzeňského kraje v 1. až 4. čtvrtletí - meziroční změny (tabulka)