Senioři v Plzeňském kraji - 2015

 
Kód: 330142-15
Informační služby: tel: 377 612 108
E-mail: infoservisplzen@czso.cz
Kontakt: Ing. Lenka Křížová
E-mail: lenka.krizova@czso.cz

Publikace v pdf (5,2 MB) PDF
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
1. Demografické charakteristiky populace seniorů PDF
2. Vzdělanost a ekonomická aktivita seniorů PDF
3. Domácnosti a bydlení seniorů PDF
4. Zdravotní péče PDF
5. Důchody a sociální služby PDF
6. Aktivity seniorů PDF
7. Institucionální péče o seniory PDF
Přílohové tabulky
Kartogramy

Zveřejněno dne: 30.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.