Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Pracovní síla (tis. osob) 312,1 314,5 319,8 314,0 304,5
v tom:
  zaměstnaní 300,5 304,7 311,6 306,3 295,2
  nezaměstnaní 11,5 9,8 8,2 7,7 9,3
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 226,3 222,0 215,2 219,9 228,4
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,7 3,1 2,6 2,4 3,1

Metodika