Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Pracovní síla (tis. osob) 307,8 312,1 314,5 319,8 314,0
v tom:
  zaměstnaní 289,6 300,5 304,7 311,6 306,3
  nezaměstnaní 18,2 11,5 9,8 8,2 7,7
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 231,9 226,3 222,0 215,2 219,9
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,9 3,7 3,1 2,6 2,4

Grafy, kartogramy

Metodika