Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Pracovní síla (tis. osob) 314,5 319,8 314,0 304,5 304,8
v tom:
  zaměstnaní 304,7 311,6 306,3 295,2 296,8
  nezaměstnaní 9,8 8,2 7,7 9,3 8,0
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 222,0 215,2 219,9 228,4 225,5
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,1 2,6 2,4 3,1 2,6

Metodika