Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Pracovní síla (tis. osob) 312,2 306,3 305,9 307,8 312,1
v tom:
  zaměstnaní 288,1 278,2 282,3 289,6 300,5
  nezaměstnaní 24,1 28,2 23,5 18,2 11,5
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 232,5 236,6 235,3 231,9 226,3
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 7,7 9,2 7,7 5,9 3,7

Metodika