Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Pracovní síla (tis. osob) 305,9 307,8 312,1 314,5 319,8
v tom:
  zaměstnaní 282,3 289,6 300,5 304,7 311,6
  nezaměstnaní 23,5 18,2 11,5 9,8 8,2
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 235,3 231,9 226,3 222,0 215,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 7,7 5,9 3,7 3,1 2,6

Grafy, kartogramy

Metodika