Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Pracovní síla (tis. osob) 306,3 305,9 307,8 312,1 314,5
v tom:
  zaměstnaní 278,2 282,3 289,6 300,5 304,7
  nezaměstnaní 28,2 23,5 18,2 11,5 9,8
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 236,6 235,3 231,9 226,3 222,0
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 9,2 7,7 5,9 3,7 3,1

Metodika