Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Pracovní síla (tis. osob) 305,5 312,2 306,3 305,9 307,8
v tom:
  zaměstnaní 282,4 288,1 278,2 282,3 289,6
  nezaměstnaní 23,1 24,1 28,2 23,5 18,2
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 240,6 232,5 236,6 235,3 231,9
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 7,6 7,7 9,2 7,7 5,9

Grafy, kartogramy

Metodika