Organizační statistika 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
139 097 140 735 142 182 143 972 143 478
  v tom fyzické osoby 111 931 112 298 112 714 113 852 112 633
           právnické osoby 27 166 28 437 29 468 30 120 30 845

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2018
    • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2017
  • Kartogramy
    • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2017

Metodika