Organizační statistika 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
138 347 139 097 140 735 142 182 143 972
  v tom fyzické osoby 112 151 111 931 112 298 112 714 113 852
           právnické osoby 26 196 27 166 28 437 29 468 30 120

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2017
    • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2017
  • Kartogramy
    • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2017

Metodika