Ekonomické subjekty 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
143 972 143 478 145 374 147 212 147 495
  v tom fyzické osoby 113 852 112 633 113 774 115 077 114 648
           právnické osoby 30 120 30 845 31 600 32 135 32 847