Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2012 2013 2014 2015 2016
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
135 201 137 119 138 347 139 097 140 735
  v tom fyzické osoby1) 108 760 110 567 112 151 111 931 112 298
           právnické osoby 24 441 26 552 26 196 27 166 28 437
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob

Analýzy, komentáře

Související informace