Ekonomické subjekty 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
142 182 143 972 143 478 145 374 147 212
  v tom fyzické osoby 112 714 113 852 112 633 113 774 115 077
           právnické osoby 29 468 30 120 30 845 31 600 32 135