Organizační statistika 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
138 347 139 097 140 735 142 182 143 972
  v tom fyzické osoby 112 151 111 931 112 298 112 714 113 852
           právnické osoby 26 196 27 166 28 437 29 468 30 120

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel podle krajů k 31. 12. 2016
  • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2016
 • Kartogramy
  • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2017

Metodika

Analýzy, komentáře

 • Komentáře
  • Analytická zpráva: Ekonomické subjekty zapsané v RES v Olomouckém kraji k 31. 12. 2011

Související informace