Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2013 2014 2015 2016 2017
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
137 119 138 347 139 097 140 735 142 182
  v tom fyzické osoby1) 110 567 112 151 111 931 112 298 112 714
           právnické osoby 26 552 26 196 27 166 28 437 29 468
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel podle krajů k 31. 12. 2016
  • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2016
 • Kartogramy
  • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2014

Metodika

Analýzy, komentáře

 • Komentáře
  • Analytická zpráva: Ekonomické subjekty zapsané v RES v Olomouckém kraji k 31. 12. 2011

Související informace