O vybraném území jsou k dispozici údaje v přehledných tabulkách, dále pak časové řady vybraných ukazatelů, charakteristiky území, data v grafech či kartogramech, mapy, případně další zdroje či odkazy.