Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 6. 2022

 

26. 7. 2022

K 30. 6. 2022 činil podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 2,9 %. Jednalo se o nejnižší hodnotu od prosince 2019, tj. za uplynulých 31 měsíců. Úřad práce ČR registroval v kraji na konci června 12,5 tis. uchazečů, z nichž 11,3 tis. bylo dosažitelných. Nabídka volných pracovních míst Úřadu práce ČR obsahovala v Olomouckém kraji 9,7 tis. pozic. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,17 dosažitelného uchazeče.

Podle údajů Úřadu práce ČR dosáhl k 30. 6. 2022 podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 2,9 %. Meziměsíčně došlo k obvyklému sezónnímu snížení, a to o 0,1 procentního bodu (p. b.). V meziročním srovnání došlo k poklesu o 0,6 p. b., na kterém se podílelo všech pět okresů Olomouckého kraje. Nejvíce se v porovnání s červnem loňského roku snížil podíl nezaměstnaných osob v okrese Šumperk (o 0,9 p. b.). Následovaly okresy Olomouc (o 0,7 p. b.), Jeseník (o 0,6 p. b.), Přerov (o 0,6 p. b.) a Prostějov (o 0,3 p. b.).

Tabulka: Struktura nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 30. 6. 2022

Podíl nezaměstnaných osob v kraji setrval již čtrnáctým měsícem v řadě pod republikovým průměrem, který na konci června 2022 činil 3,1 %. V mezikrajském pohledu byl 6. nejvyšší ze 14 krajů. Vyšší nezaměstnanost byla sledována v kraji Ústeckém, Moravskoslezském, Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém. Nejnižší nezaměstnanost v ČR náležela kraji Pardubickému.

Při meziokresním srovnání podílů nezaměstnaných osob v ČR (vč. Prahy) zaujal okres Prostějov 16. místo (2,1 %), okres Olomouc 33. místo (2,6 %), okres Šumperk 44. místo (2,9 %), okres Jeseník 57. místo (3,5 %) a okres Přerov 62. místo (4,0 %). Nejvyšší podíly nezaměstnaných osob v ČR příslušely okresům Karviná (8,0 %) a Most (6,5 %). Nejnižší podíly náležely okresům Praha-východ (1,1 %), Praha-západ (1,5 %) a Pelhřimov (1,5 %).

Grafy: Podíl nezaměstnaných osob

Ve městě Olomouci se podíl nezaměstnaných osob k 30. 6. 2022 meziročně snížil na 3,0 %. V Prostějově klesl při stejném srovnání na 2,6 % a v Přerově na 5,0 %. Mezi 31 městy Olomouckého kraje byly nejnižší podíly zjištěny v Němčicích nad Hanou (1,6 %), Kostelci na Hané (1,6 %) a Litovli (1,7 %). Na opačném pólu pořadí se umístila města Vidnava (5,7 %), Javorník (5,3 %) a Žulová (5,2 %). V šesti obcích Olomouckého kraje byla na konci června 2022 nezaměstnanost nulová (Dolní Nětčice, Hačky, Horní Těšice, Mutkov, Rakůvka a Šléglov). Nejvyšší nezaměstnanost příslušela obcím Janoušov (12,9 %), Měrovice nad Hanou (12,8 %) a Uhelná (9,9 %).

Tabulka: Struktura nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 30. 6. 2022

Úřad práce ČR evidoval k 30. 6. 2022 v Olomouckém kraji 12,5 tis. uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 6,7 tis. žen (tj. 54,0 %). Nejvyšší zastoupení žen mezi nezaměstnanými v kraji vykázal okres Prostějov (60,3 %), jejich nejnižší podíl naopak charakterizoval okres Jeseník (49,8 %). Z celkového počtu uchazečů bylo 4,2 % absolventů a mladistvých a 17,6 % osob se zdravotním postižením. K 30. 6. 2022 bylo v kraji evidováno 11,3 tis. dosažitelných uchazečů (tj. 90,9 % z celku).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo v Olomouckém kraji 4,0 tis. uchazečů (tj. 32,3 % z celku). Její průměrná měsíční výše činila 9 132 Kč. Celkem 22,7 % uchazečů s přiznanou podporou pobíralo měsíčně do 4,5 tis. Kč, naopak 32,8 % uchazečů mělo nárok na více než 10,5 tis. Kč za měsíc. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Olomouc (9 599 Kč), naopak nejnižší byl v okrese Jeseník (8 054 Kč).

Ze struktury uchazečů podle délky jejich evidence vyplývá, že do 3 měsíců bylo na konci června evidováno 32,3 % uchazečů. S délkou evidence 3 až 6 měsíců bylo registrováno 20,7 % uchazečů, 6 až 9 měsíců bylo evidováno 9,9 % uchazečů a registrace 9 až 12 měsíců charakterizovala v kraji 6,7 % uchazečů. Strukturální proměna se promítla také do podílů uchazečů dlouhodobě umístěných na Úřadu práce. Celkem 12,6 % uchazečů bylo evidováno 12 až 24 měsíců a 17,9 % uchazečů bylo registrováno déle než 24 měsíců. Průměrná délka evidence uchazeče s ukončenou evidencí činila v kraji 215 dní a byla o 27 dní kratší než hodnota republikového průměru (242 dní).

Grafy: Uchazeči o zaměstnání podle věku

Pro Olomoucký kraj bylo k 30. 6. 2022 charakteristické nižší zastoupení uchazečů ve věku do 44 let (47,8 %), které bylo o 2,0 p. b. pod republikovým průměrem (49,8 %). Zvýšený podíl byl naopak zaznamenán především u věkové skupiny 55 až 64 let (27,4 %). To se promítlo do vyššího průměrného věku uchazeče v Olomouckém kraji (44,4 let), který byl nad hodnotou republikového průměru (43,9 let). Vyšší průměrný věk uchazeče vykázal pouze kraj Moravskoslezský, Zlínský a Kraj Vysočina.

Grafy: Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání

Základní vzdělání mělo v kraji 3,7 tis. registrovaných uchazečů (tj. 29,5 %; v ČR 28,3 %). Střední odborné vzdělání s výučním listem charakterizovalo 4,1 tis. uchazečů (tj. 32,8 %; v ČR 31,8 %) a úplné střední s maturitou (bez vyučení) 2,0 tis. uchazečů (tj. 16,0 %; v ČR 15,9 %). Akademický či vědecký titul mělo 1,0 tis. registrovaných uchazečů (tj. 8,1 %; v ČR 8,2 %). Podle hlavních tříd zaměstnání převažovali mezi uchazeči pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (4,4 tis., tj. 34,9 %) a pracovníci ve službách a prodeji (2,9 tis., tj. 23,3 %).

Graf: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji

Nabídka volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR obsahovala k 30. 6. 2022 v Olomouckém kraji 9,7 tis. míst. I přes meziměsíční pokles byla 4. nejvyšší od března 2020, tj. za posledních 28 měsíců. V meziměsíčním pohledu se počet volných pracovních míst snížil o 3,2 %, meziročně vzrostl o 7,5 %. V detailním pohledu bylo 27,0 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 7,1 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Grafy: Dosažitelní uchazeči

Na trhu práce v Olomouckém kraji převyšovala na konci června 2022 poptávka nad nabídkou. Na jedno volné pracovní místo se v průměru hlásilo 1,17 dosažitelného uchazeče. Meziměsíčně se zjištěný počet nepatrně zvýšil o 0,01 dosažitelného uchazeče, meziročně poklesl o 0,39 dosažitelného uchazeče. V okrese Jeseník bylo nově evidováno 1,89 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo, v okrese Přerov 1,86 a v okrese Šumperk 1,09. Převaha volných pracovních míst nad počtem dosažitelných uchazečů byla k 30. 6. 2022 sledována v okresech Olomouc (0,98 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo) a Prostějov (0,81 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo). Republikový průměr činil 0,65 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo.

 

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 6. 2022 - komentář
 • Struktura nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 30. 6. 2022
 • Struktura nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 30. 6. 2022
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob ve vybraných městech Olomouckého kraje
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v krajích ČR k 30. 6. 2022
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v krajích ČR k 30. 6. 2022
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji
 • Graf - Dosažitelní uchazeči podle pohlaví v Olomouckém kraji
 • Graf - Počet dosažitelných uchazečů na jedno volné pracovní místo v Olomouckém kraji a ČR