Průmysl, energetika 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrný počet průmyslových
podniků
155 151 146 149 151
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
103 085 102 440 111 104 122 510 128 715
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 3 635,2 3 721,6 2 916,0 3 004,6 3 079,0
Spotřeba zemního plynu (GWh) 4 908,0 4 879,3 4 321,6 4 529,5 4 906,1
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto