Průmysl, energetika 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrný počet průmyslových
podniků
157 156 148 150 143
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
136 599 141 403 140 285 131 539 144 508
Spotřeba elektřiny (GWh) 3 148,0 3 213,7 3 192,8 3 127,5 3 325,1
Spotřeba zemního plynu (GWh) 5 122,1 4 883,5 4 883,2 4 970,2 5 510,4

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů
    • Průměrná spotřeba elektřiny v domácnostech na 1 obyvatele podle krajů
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2021
    • Spotřeba elektřiny netto v roce 2021

Metodika