Průmysl, energetika 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Průměrný počet průmyslových
podniků
157 155 151 146 149
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
97 851 103 085 102 440 111 104 122 510
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 3 666,5 3 635,2 3 721,6 2 916,0 3 004,6
Spotřeba zemního plynu (GWh) 5 006,7 4 908,0 4 879,3 4 321,6 4 529,5
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto