Průmysl, energetika 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Průměrný počet průmyslových
podniků
151 146 149 151 157
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
102 440 111 104 122 510 128 715 136 599
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 3 721,6 2 916,0 3 004,6 3 079,0 3 148,0
Spotřeba zemního plynu (GWh) 4 879,3 4 321,6 4 529,5 4 906,1 5 122,1
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2016

Metodika