Průmysl, energetika 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrný počet průmyslových
podniků
146 149 151 157 156
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
111 104 122 510 128 715 136 599 141 403
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 2 916,0 3 004,6 3 079,0 3 148,0 3 213,7
Spotřeba zemního plynu (GWh) 4 321,6 4 529,5 4 906,1 5 122,1 4 883,5
1) od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na zaměstnance podle krajů
    • Spotřeba zemního plynu v domácnostech podle krajů v roce 2017
  • Kartogramy
    • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2017

Metodika