Doprava 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 569 3 572 3 569 3 589 3 590
Osobní automobily (k 31. 12.) 248 964 253 893 267 857 277 167 288 152
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
602 602 603 604 604