Doprava 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 569 3 589 3 590 3 589 3 599
Osobní automobily (k 31. 12.) 267 857 277 167 288 152 298 059
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
603 604 604 598

Grafy, kartogramy

Metodika