Doprava 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 590 3 589 3 599 3 598 3 600
Osobní automobily (k 31. 12.) 288 152 298 059 307 248 315 417 319 242
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
62,4 60,9 60,4 48,2 45,7

Grafy, kartogramy

Metodika