Doprava 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 567 3 569 3 572 3 569 3 589
Osobní automobily (k 31. 12.) 247 691 248 964 253 893 267 857 277 167
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
603 602 602 603 604