Doprava 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 599 3 598 3 600 3 597 3 609
Osobní automobily (k 31. 12.) 307 248 315 417 319 242 330 664
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
60,4 48,2 45,7 55,5