Doprava 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 569 3 572 3 569 3 589 3 590
Osobní automobily (k 31. 12.) 248 964 253 893 267 857 277 167 288 152
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
602 602 603 604 604

Grafy, kartogramy

Metodika