Doprava 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 569 3 589 3 590 3 589 3 599
Osobní automobily (k 31. 12.) 267 857 277 167 288 152 298 059 307 248
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
603 604 604 598 598

Grafy, kartogramy

Metodika