Doprava 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 568 3 567 3 569 3 572 3 569
Osobní automobily (k 31. 12.) 242 343 247 691 248 964 253 893 267 857
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
603 603 602 602 603