Doprava 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 572 3 569 3 589 3 590 3 589
Osobní automobily (k 31. 12.) 253 893 267 857 277 167 288 152 298 059
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
602 603 604 604 598

Grafy, kartogramy

Metodika