Doprava 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
3 589 3 590 3 589 3 599 3 598
Osobní automobily (k 31. 12.) 277 167 288 152 298 059 307 248 315 417
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
604 604 598 598 597

Grafy, kartogramy

Metodika