Územní rozpočty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
27 017 31 574 34 231 36 939 39 771
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
26 172 31 395 33 472 36 325 37 747
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
844 178 758 614 2 024

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v kraji
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů v kraji
  • Kartogramy
    • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika

Související informace