Územní rozpočty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
22 299 20 816 21 877 23 895 26 228
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
22 950 21 750 21 845 23 153 25 673
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
-651 -934 32 743 555