Územní rozpočty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
20 816 21 877 23 895 26 228 25 053
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
21 750 21 845 23 153 25 673 22 631
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
-934 32 743 555 2 421