Cenová statistika

 

Index spotřebitelských cen patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi nejdůležitější indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny konečných spotřebitelských cen zboží a služeb placených obyvatelstvem. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) za domácnosti celkem jsou používány k měření cenové inflace a jsou rozhodujícím ukazatelem pro stanovení podmínek mzdové regulace, valorizace důchodů, valorizace částek životního minima aj.


VÝBĚR CENOVÝCH REPREZENTANTŮ

Od ledna 2018 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na základě nově zavedené klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavádí do spotřebního koše detailnější členění. K této změně dochází dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/792. Struktura publikovaných indexů zůstává zachována.

Od ledna 2022 jsou zároveň indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které vycházejí z průměru výdajů domácností v letech 2019 - 2021.

Výběr cenových reprezentantů v novém spotřebním koši pro výpočet indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) je následující:

1. Potraviny a nealkoholické nápoje – veškeré potraviny včetně nealkoholických nápojů.
2. Alkoholické nápoje a tabák – alkoholické nápoje a tabákové výrobky.
3. Odívání a obuv – zahrnuje veškeré textilní zboží, konfekci, obuv, vč. oprav.
4. Bydlení, voda, energie, paliva – nájemné, úhrady za užívání družstevních bytů, služby spojené s užíváním bytu, výrobky a služby pro běžnou údržbu bytů, dodávku vody, všechny druhy energií (elektřina, plyn, teplo), tuhá paliva.
5. Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy nábytek a bytové vybavení, koberce a ostatní podlahové krytiny, bytový textil vč. ložního prádla, domácí spotřebiče, skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potřeby pro domácnost, zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti, nářadí, nástroje a různé potřeby pro dům a zahradu.
6. Zdraví – léčiva a zdravotnické výrobky, stomatologické výrobky, služby očních optiků, služby lékařů, lázeňská péče.
7. Doprava osobní dopravní prostředky vč. oprav a náhradních dílů, pohonné hmoty, veřejná doprava (železniční, autobusová, MHD, letecká), doprava žáků a studentů.
8. Pošty a telekomunikace poštovní služby, telefonní přístroje (mobilní telefony), telefonní služby.
9. Rekreace a kultura rozhlasové a televizní přijímače, magnetofony, osobní počítače, hudební nástroje, sportovní potřeby vč. oprav, knihy, noviny a časopisy, hračky, papírenské zboží, kulturní služby, sportovní aktivity, tuzemská a zahraniční rekreace, květiny a potřeby pro jejich pěstování, domácí zvířata a potřeby pro jejich chov vč. veterinární služby.
10. Vzdělávání všechny stupně vzdělávání vč. výuky jazyků a umělecké výchovy.
11. Stravování a ubytování jídla a nápoje v restauracích, kavárnách a podobných zařízeních, závodní stravování, školní stravování, ubytování v hotelích, turistických ubytovnách, chatách, na internátě a vysokoškolské koleji.
12. Ostatní zboží a služby služby osobní péče, elektrické spotřebiče pro osobní péči, kosmetické výrobky, klenoty, hodinky, kožená galanterie, pojištění (osob, bytů, domů, automobilů), sociální a finanční služby, správní a administrativní poplatky.


VÝBĚR RESPONDENTŮ

Výběr prodejen, provozoven služeb a dalších míst zjišťování spotřebitelských cen provádí pracovník ČSÚ po dohodě s majitelem nebo pověřeným pracovníkem prodejny. Zpravodajské jednotky představují významná centra prodeje či poskytování služeb pro obyvatele v okrese. Ve zpravodajské síti jsou zastoupeny prodejny různých majitelů s rozdílným sortimentním zaměřením (hypermarkety, supermarkety, obchodní domy, specializované prodejny či provozovny a ostatní).


METODIKA ZJIŠŤOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÝCH CEN

Ceny jednotlivých druhů zboží a služeb zjišťují 1x měsíčně pracovníci oddělení terénních zjišťování ČSÚ ve 35 okresech a hlavním městě Praze. Podle velikosti obce se za každého reprezentanta zjišťují ceny v 1 až 24 zpravodajských jednotkách. Největší počet cen (až 24) se zjišťuje v hl. m. Praze (od roku 2002 až 27 cen). V Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Ústí nad Labem se zjišťuje až 6 cen, v ostatních vybraných okresech až 3 ceny. V Olomouckém kraji jsou ceny zjišťovány ve 4 okresech (Olomouc, Přerov, Šumperk a Jeseník).

Kromě uvedeného se 1x měsíčně šetří ve vybraných okresech (Olomouc, Přerov a Šumperk) vždy ve dvou prodejnách aktuální ceny vybraných 13 druhů potravin. Od roku 2009 se začalo provádět čtvrtletní zjišťování cen prodaných starších bytů u realitních kanceláří.
 

PUBLIKACE

Úhrnný index spotřebitelských cen (za domácnosti celkem) je zveřejňován jako Rychlá informace zpravidla 10. kalendářní den po skončení sledovaného měsíce na internetu. Zároveň vychází na internetových stránkách ČSÚ také publikace "Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění".

 

Případné dotazy Vám zodpoví:

Vedoucí oddělení terénních zjišťování
RNDr. Pavla Kotasová, tel.: 585 731 505, e-mail: pavla.kotasova@czso.cz

 

Další informace o výsledcích statistických zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb
Krajské správy ČSÚ v Olomouci
tel.: 585 731 511
infoservisolom@czso.cz