Obyvatelstvo 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 635 711 634 718 633 925 633 178 632 492
 muži 310 718 310 286 309 999 309 888 309 620
 ženy 324 993 324 432 323 926 323 290 322 872

Grafy, kartogramy

Metodika