Obyvatelstvo 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 633 178 632 492 632 015 630 522 622 930
 muži 309 888 309 620 309 603 308 718 305 449
 ženy 323 290 322 872 322 412 321 804 317 481
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Metodika