Obyvatelstvo 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 636 356 635 711 634 718 633 925 633 178
 muži 311 018 310 718 310 286 309 999 309 888
 ženy 325 338 324 993 324 432 323 926 323 290

Grafy, kartogramy

Metodika