Obyvatelstvo 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 637 609 636 356 635 711 634 718 633 925
 muži 311 608 311 018 310 718 310 286 309 999
 ženy 326 001 325 338 324 993 324 432 323 926

Grafy, kartogramy

Metodika