Obyvatelstvo 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 634 718 633 925 633 178 632 492 632 015
 muži 310 286 309 999 309 888 309 620 309 603
 ženy 324 432 323 926 323 290 322 872 322 412

Grafy, kartogramy

Metodika