Obyvatelstvo 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 632 492 632 015 630 522 622 930 631 802
 muži 309 620 309 603 308 718 305 449 309 040
 ženy 322 872 322 412 321 804 317 481 322 762
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Metodika