Obyvatelstvo 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 632 015 630 522 622 930 631 802 632 864
 muži 309 603 308 718 305 449 309 040 309 380
 ženy 322 412 321 804 317 481 322 762 323 484
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Grafy, kartogramy

Metodika