Obyvatelstvo 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 633 925 633 178 632 492 632 015 630 522
 muži 309 999 309 888 309 620 309 603 308 718
 ženy 323 926 323 290 322 872 322 412 321 804

Grafy, kartogramy

Metodika