Cestovní ruch 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
473 455 483 480 559
Lůžka celkem (k 31. 12.) 23 482 23 463 24 864 24 519 28 371
Hosté 600 106 658 059 700 112 761 615 472 051
Přenocování 1 929 369 2 030 618 2 161 009 2 312 929 1 610 894

Grafy, kartogramy

Metodika