Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
509 461 465 473 455
Lůžka celkem (k 31. 12.) 25 804 22 621 22 834 23 482 23 463
Hosté 512 430 487 641 547 538 600 106 658 059
Přenocování 1 625 040 1 598 020 1 779 102 1 929 369 2 030 618

Grafy, kartogramy

Metodika