Cestovní ruch 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
480 559 576 555
Lůžka celkem 24 519 28 371 28 038 27 511
Hosté 761 615 472 051 469 007 722 842 797 714
Přenocování 2 312 929 1 610 894 1 652 105 2 291 497 2 377 349
Údaje za rok 2023 jsou předběžné.

Grafy, kartogramy

Metodika