Cestovní ruch 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
455 483 480 559 576
Lůžka celkem 23 463 24 864 24 519 28 371 28 038
Hosté 658 059 700 112 761 615 472 051 469 007
Přenocování 2 030 618 2 161 009 2 312 929 1 610 894 1 652 105

Grafy, kartogramy

Metodika