Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
461 465 473 455 483
Lůžka celkem (k 31. 12.) 22 621 22 834 23 482 23 463 24 864
Hosté 487 641 547 538 600 106 658 059 700 112
Přenocování 1 598 020 1 779 102 1 929 369 2 030 618 2 161 009

Grafy, kartogramy

Metodika