Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
465 473 455 483 480
Lůžka celkem (k 31. 12.) 22 834 23 482 23 463 24 864 24 519
Hosté 547 538 600 106 658 059 700 112 761 615
Přenocování 1 779 102 1 929 369 2 030 618 2 161 009 2 312 929

Grafy, kartogramy

Metodika