Cestovní ruch 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
499 509 461 465 473
Lůžka celkem (k 31. 12.) 24 699 25 804 22 621 22 834 23 482
Hosté 474 868 512 430 487 641 547 538 600 106
Přenocování 1 579 253 1 625 040 1 598 020 1 779 102 1 929 369

Grafy, kartogramy

Metodika