Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 12. 2022

 

27. 1. 2023

K 31. 12. 2022 činil podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 3,6 %. Ačkoliv se jednalo o nejvyšší hodnotu za uplynulých 19 měsíců, v porovnání prosincových údajů byla 4. nejnižší za posledních 18 let. Úřad práce ČR registroval na konci prosince v kraji 15,3 tis. uchazečů, z nichž 14,1 tis. bylo dosažitelných. Nabídka volných pracovních míst Úřadu práce ČR zahrnovala v Olomouckém kraji 7,6 tis. pozic. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,87 dosažitelného uchazeče.

Podle údajů Úřadu práce ČR dosáhl k 31. 12. 2022 podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 3,6 %. Meziměsíčně došlo k obvyklému sezónnímu zvýšení, a to o 0,3 procentního bodu (p. b.). Rovněž v meziročním srovnání došlo k růstu o 0,3 p. b., na kterém se podílelo všech pět okresů Olomouckého kraje. Nejvíce se v porovnání s 31. 12. 2021 zvýšil podíl nezaměstnaných osob v okrese Jeseník (o 1,1 p. b.). V ostatních okresech činil meziroční růst 0,2 až 0,3 p. b.

Tabulka: Struktura nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 31. 12. 2022

Podíl nezaměstnaných osob v kraji setrval již dvacátým měsícem v řadě pod republikovým průměrem, který na konci roku 2022 dosáhl 3,7 %. V mezikrajském pohledu byl sledovaný podíl 6. nejvyšší ze 14 krajů. Vyšší nezaměstnanost byla sledována v kraji Ústeckém, Moravskoslezském, Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém. Nejnižší nezaměstnanost v ČR náležela kraji Pardubickému, Zlínskému a Plzeňskému.

Při meziokresním srovnání podílů nezaměstnaných osob v ČR (vč. Prahy) zaujal okres Prostějov 11. místo (2,5 %), okres Olomouc 36. místo (3,3 %), okres Šumperk 49. místo (3,8 %), okres Přerov 59. místo (4,4 %) a okres Jeseník 70. místo (5,8 %). Nejvyšší podíly nezaměstnaných osob v ČR příslušely okresům Karviná (8,3 %) a Bruntál (6,9 %). Nejnižší podíly náležely okresům Praha-východ (1,5 %) a Praha-západ (1,7 %).

Graf: Podíl nezaměstnaných osob

Ve městě Olomouci se podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 2022 meziročně zvýšil na 3,5 %. V Prostějově vzrostl při stejném srovnání na 3,0 % a v Přerově na 5,3 %. Mezi 31 městy Olomouckého kraje byly nejnižší podíly zjištěny v Plumlově (1,8 %), Litovli (2,3 %) a Kostelci na Hané (2,3 %) Na opačném pólu pořadí se umístila města Vidnava (10,3 %), Javorník (8,2 %) a Žulová (8,2 %). V sedmi obcích Olomouckého kraje byla na konci roku 2022 nezaměstnanost nulová (Březsko, Hačky, Horní Těšice, Lhotka, Polomí, Rakůvka a Šléglov). Nejvyšší nezaměstnanost příslušela obcím Uhelná (14,8 %), Měrovice nad Hanou (11,3 %) a Kopřivná (11,3 %).

Tabulka: Struktura nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 31. 12. 2022

Úřad práce ČR evidoval k 31. 12. 2022 v Olomouckém kraji 15,3 tis. uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 7,9 tis. žen (tj. 51,5 %). Nejvyšší zastoupení žen mezi nezaměstnanými v kraji vykázal okres Prostějov (58,8 %), jejich nejnižší podíl naopak charakterizoval okres Šumperk (48,8 %). Z celkového počtu uchazečů bylo 5,2 % absolventů a mladistvých a 14,7 % osob se zdravotním postižením. K 31. 12. 2022 bylo v kraji evidováno 14,1 tis. dosažitelných uchazečů (tj. 92,4 % z celku).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo v Olomouckém kraji 5,2 tis. uchazečů (tj. 34,3 % z celku). Její průměrná měsíční výše činila 9 161 Kč. Celkem 24,9 % uchazečů s přiznanou podporou pobíralo měsíčně do 4,5 tis. Kč, naopak 26,2 % uchazečů mělo nárok na více než 11,5 tis. Kč za měsíc. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Olomouc (9 629 Kč), naopak nejnižší byl v okrese Prostějov (8 540 Kč).

Ze struktury uchazečů podle délky jejich evidence vyplývá, že do 3 měsíců bylo na konci loňského prosince evidováno 39,4 % uchazečů. S délkou evidence 3 až 6 měsíců bylo registrováno 21,0 % uchazečů, 6 až 9 měsíců bylo evidováno 9,1 % uchazečů a registrace 9 až 12 měsíců charakterizovala v kraji 6,4 % uchazečů. Strukturální proměna se promítla také do podílů uchazečů dlouhodobě umístěných na Úřadu práce. Celkem 9,6 % uchazečů bylo evidováno 12 až 24 měsíců a 14,4 % uchazečů bylo registrováno déle než 24 měsíců. Průměrná délka evidence uchazeče s ukončenou evidencí činila v kraji 194 dní a byla o 7,9 % kratší než hodnota republikového průměru (210 dní).

Graf: Uchazeči o zaměstnání podle věku

Pro Olomoucký kraj bylo k 31. 12. 2022 charakteristické nižší zastoupení uchazečů ve věku do 44 let (50,3 %), které bylo o 1,4 p. b. pod republikovým průměrem. Zvýšený podíl byl naopak zaznamenán především u věkové skupiny 45 až 59 let (38,5 %). To se promítlo do vyššího průměrného věku uchazeče v Olomouckém kraji (43,5 let), který byl nad celostátním průměrem (43,2 let). Vyšší průměrný věk uchazeče vykázal v ČR pouze kraj Moravskoslezský a Zlínský.

Graf:

Základní vzdělání mělo v kraji 4,3 tis. registrovaných uchazečů (tj. 28,0 %; v ČR 27,7 %). Střední odborné vzdělání s výučním listem charakterizovalo 5,4 tis. uchazečů (tj. 35,1 %; v ČR 32,5 %) a úplné střední s maturitou (bez vyučení) 2,3 tis. uchazečů (tj. 14,8 %; v ČR 15,5 %). Akademický či vědecký titul mělo 1,2 tis. registrovaných uchazečů (tj. 8,2 %; v ČR 8,9 %). Podle hlavních tříd zaměstnání převažovali mezi uchazeči pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (5,2 tis., tj. 34,1 %) a pracovníci ve službách a prodeji (3,3 tis., tj. 21,6 %).

Graf: Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji

Nabídka volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR zahrnovala k 31. 12. 2022 v Olomouckém kraji 7,6 tis. pozic. Díky meziměsíčnímu snížení o 7,1 % byla nejnižší od dubna 2021, tj. za posledních 21 měsíců. V meziročním pohledu počet volných pracovních míst klesl o 17,0 %. Ve struktuře nabídky bylo 24,7 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 6,7 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Graf: Dosažitelní uchazeči

Na trhu práce v Olomouckém kraji převyšovala na konci roku 2022 poptávka nad nabídkou. Na jedno volné pracovní místo se v průměru hlásilo 1,87 dosažitelného uchazeče. Meziměsíčně se zjištěný počet zvýšil o 0,29 dosažitelného uchazeče, meziročně vzrostl o 0,41 dosažitelného uchazeče. V okrese Jeseník bylo nově evidováno 3,84 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo, v okrese Přerov 2,57, v okrese Šumperk 1,93, v okrese Olomouc 1,56 a v okrese Prostějov 1,25. Republikový průměr činil 0,86 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 12. 2022 - komentář
 • Struktura nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 31. 12. 2022
 • Struktura nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 31. 12. 2022
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob ve vybraných městech Olomouckého kraje
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v krajích ČR k 31. 12. 2022
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v krajích ČR k 31. 12. 2022
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji
 • Graf - Dosažitelní uchazeči podle pohlaví v Olomouckém kraji
 • Graf - Počet dosažitelných uchazečů na jedno volné pracovní místo v Olomouckém kraji a ČR