Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Počet domácností 255 941 269 719 260 003 262 017 260 679
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
207 505 220 444 225 223 232 637 249 559
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
176 287 186 933 190 422 197 394 219 426