Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet domácností 249 834 252 018 252 540 253 126 253 463
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
152 446 157 864 161 833 169 656 192 641
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
133 345 138 062 140 968 147 095 165 611