Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Počet domácností 269 719 260 003 262 017 260 679 263 052
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
220 444 225 223 232 637 249 559 259 979
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
186 933 190 422 197 394 219 426 230 410