Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet domácností 252 018 252 540 253 126 253 463 254 631
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
157 864 161 833 169 656 192 641 211 271
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
138 062 140 968 147 095 165 611 180 234