Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet domácností 253 126 253 463 254 631 255 941 269 719
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
169 656 192 641 211 271 207 505 220 444
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
147 095 165 611 180 234 176 287 186 933