Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet domácností 252 540 253 126 253 463 254 631 255 941
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
161 833 169 656 192 641 211 271 207 505
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
140 968 147 095 165 611 180 234 176 287