Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet domácností 246 877 249 834 252 018 252 540 253 126
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
145 568 152 446 157 864 161 833 169 656
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
127 661 133 345 138 062 140 968 147 095