Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 615 370 648 403 647 341 643 817 638 873
z toho ekonomicky aktivní 311 934 333 109 334 894 326 541 309 027
Domy celkem 118 151 119 826 123 201 127 680 137 345

Data

Grafy, kartogramy

Metodika