Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 615 370 648 403 647 341 643 817 638 873
z toho ekonomicky aktivní 311 934 333 109 334 894 326 541 309 027
Domy celkem 118 151 119 826 123 201 127 680 137 345

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Související informace