Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2021, do roku 2001 podle trvalého pobytu, od roku 2011 podle obvyklého pobytu
  1980 1991 2001 2011 2021
Obyvatelstvo celkem 648 416 647 350 643 824 638 428 619 788
z toho pracovní síla
(dříve ekonomicky aktivní)
333 151 334 898 326 547 303 992 317 949
Domy celkem 119 833 123 206 127 685 137 347 145 651

Související informace