Organizační struktura

 


(platná od 1. prosince 2018)


Krajská správa Českého statistického úřadu v Olomouci

Oddělení informačních služeb

Oddělení terénních zjišťování

Oddělení SLDB