Organizační struktura

 


    (platná od 1. ledna 2013)

    Krajská správa Českého statistického úřadu v Olomouci

         Oddělení informačních služeb

         Oddělení terénních zjišťování