Organizační struktura

 


(platná od 1. 1. 2022)


Krajská správa Českého statistického úřadu v Olomouci

Oddělení informačních služeb

Oddělení terénních zjišťování