Lesnictví 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. 178 383 178 485 176 826 176 451 176 385
- jehličnaté 118 996 117 015 111 272 107 520 107 075
- listnaté 59 386 61 470 65 554 68 931 69 310
Zalesňování celkem (ha) 3 890 4 879 3 788 3 809 2 531
Těžba dřeva (m3 b. k.) 3 368 966 2 925 942 2 120 919 1 748 545 1 372 328

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Těžba dřeva v Olomouckém kraji
    • Odstřel černé zvěře podle krajů
  • Kartogramy
    • Těžba dřeva v roce 2018

Metodika