Lesnictví 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Plochy dřevin (ha) 177 453 177 462 177 238 178 383 178 485
- jehličnaté 120 163 119 824 119 444 118 996 117 015
- listnaté 57 291 57 639 57 793 59 386 61 470
Zalesňování celkem (ha) 1 761 2 375 3 250 3 890 4 879
Těžba dřeva (m3 b. k.) 2 029 178 2 370 123 2 870 350 3 368 966 2 925 942

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Těžba dřeva v Olomouckém kraji
    • Odstřel černé zvěře podle krajů
  • Kartogramy
    • Těžba dřeva v roce 2018

Metodika