Lesnictví 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. 177 238 178 383 178 485 176 826 176 451
- jehličnaté 119 444 118 996 117 015 111 272 107 520
- listnaté 57 793 59 386 61 470 65 554 68 931
Zalesňování celkem (ha) 3 250 3 890 4 879 3 788 3 809
Těžba dřeva (m3 b. k.) 2 870 350 3 368 966 2 925 942 2 120 919 1 748 545

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Těžba dřeva v Olomouckém kraji
    • Odstřel černé zvěře podle krajů
  • Kartogramy
    • Těžba dřeva v roce 2018

Metodika