Lesnictví 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Zalesňování celkem (ha) 1 263 1 307 1 761 2 375 3 250
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 133 515 1 398 303 1 880 516 2 225 793 2 682 563
- listnaté 185 805 155 041 148 662 144 330 187 787

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Těžba dřeva v Olomouckém kraji
    • Odstřel černé zvěře podle krajů
  • Kartogramy
    • Lesní pozemky a těžba dřeva v roce 2016

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace