Lesnictví 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Zalesňování celkem (ha) 1 307 1 761 2 375 3 250 3 890
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 398 303 1 880 516 2 225 793 2 682 563 3 116 798
- listnaté 155 041 148 662 144 330 187 787 252 168

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Těžba dřeva v Olomouckém kraji
    • Odstřel černé zvěře podle krajů
  • Kartogramy
    • Těžba dřeva v roce 2018

Metodika