Lesnictví 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Zalesňování celkem (ha) 1 441 1 315 1 263 1 307 1 761
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 115 955 1 110 070 1 133 515 1 398 303 1 880 516
- listnaté 255 672 225 956 185 805 155 041 148 662