Lesnictví 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zalesňování celkem (ha) 1 315 1 263 1 307 1 761 2 375
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 110 070 1 133 515 1 398 303 1 880 516 2 225 793
- listnaté 225 956 185 805 155 041 148 662 144 330

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Těžba dřeva v Olomouckém kraji
  • Kartogramy
    • Lesní pozemky a těžba dřeva v roce 2016

Metodika