Mzdy, náklady práce 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
26 402 28 798 31 064 32 825 34 586
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2021 je předběžný