Mzdy, náklady práce 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
22 958 23 617 24 776 26 402 28 705
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2018 je předběžný