Volby 

 

  Prezident republiky 2018* Zastupitelstva obcí 2018 Evropský parlament 2019 Zastupitelstvo kraje 2020 Poslanecká sněmovna 2021
Zapsaní voliči 513 847 514 011 511 768 510 191 505 836
Vydané úřední obálky 339 462 242 405 135 217 190 265 327 214
Účast voličů (%) 66,06 47,16 26,42 37,29 64,69
* údaje druhého kola

Metodika