Volby 

 

  Zastupitelstvo kraje 2016 Poslanecká sněmovna 2017 Prezident republiky 2018* Zastupitelstva obcí 2018 Evropský parlament 2019
Zapsaní voliči 518 478 515 014 513 847 514 011 511 768
Vydané úřední obálky 172 122 307 825 339 462 242 405 135 217
Účast voličů (%) 33,2 59,77 66,06 47,16 26,42
* údaje druhého kola

Metodika