Vzdělávání 

 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Děti v mateřských školách 23 340 23 298 22 980 22 628 22 350
Žáci v základních školách 50 243 51 504 52 899 54 226 55 049
Žáci ve středních školách 29 130 28 183 27 437 27 158 26 880
Studenti vysokých škol1) 20 912 19 687 18 175 17 136 16 311
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Olomouckém kraji
  • Kartogramy
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2017

Metodika