Vzdělávání 

 

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Děti v mateřských školách 22 667 22 931 22 249 22 407 22 848
Žáci v základních školách 55 292 55 684 55 948 55 610 57 178
Žáci ve středních školách 26 754 26 742 27 266 27 965 28 853
Studenti vysokých škol1) 15 542 15 422 15 992 16 140 15 854
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji