Vzdělávání 

 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Děti v mateřských školách 22 350 22 667 22 931 22 249 22 407
Žáci v základních školách 55 049 55 292 55 684 55 948 55 610
Žáci ve středních školách 26 880 26 754 26 742 27 266 27 965
Studenti vysokých škol1) 16 297 15 542 15 420 15 990 16 138
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Olomouckém kraji
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2020
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2017

Metodika