Vzdělávání 

 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 22 878 23 340 23 298 22 980 22 628
Žáci v základních školách 49 257 50 243 51 504 52 899 54 226
Žáci ve středních školách 30 443 29 130 28 183 27 437 27 158
Studenti vysokých škol1) 22 021 20 913 19 688 18 175 17 139
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Olomouckém kraji
  • Kartogramy
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2016
    • Žáci škol poskytujících střední vzdělání v roce 2014

Metodika