Vzdělávání 

 
  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Děti v mateřských školách 22 028 22 878 23 340 23 298 22 980
Žáci základních škol 48 677 49 257 50 243 51 504 52 899
Žáci středních škol 32 185 30 443 29 130 28 183 27 437
Studenti vysokých škol 22 692 21 756 21 222 20 823 20 360