Vzdělávání 

 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Děti v mateřských školách 22 628 22 350 22 667 22 931 22 249
Žáci v základních školách 54 226 55 049 55 292 55 684 55 948
Žáci ve středních školách 27 158 26 880 26 754 26 742 27 266
Studenti vysokých škol1) 17 127 16 296 15 541 15 421 15 993
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Olomouckém kraji
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2019
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2017

Metodika