Vzdělávání 

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Děti v mateřských školách 22 980 22 628 22 350 22 667 22 931
Žáci v základních školách 52 899 54 226 55 049 55 292 55 684
Žáci ve středních školách 27 437 27 158 26 880 26 754 26 742
Studenti vysokých škol1) 18 169 17 127 16 293 15 536 15 452
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Olomouckém kraji
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště v roce 2019
    • Děti navštěvující mateřskou školu v roce 2017

Metodika