Vzdělávání 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Děti v mateřských školách 23 298 22 980 22 628 22 350 22 667
Žáci v základních školách 51 504 52 899 54 226 55 049 55 292
Žáci ve středních školách 28 183 27 437 27 158 26 880 26 754
Studenti vysokých škol1) 19 688 18 177 17 136 16 302 15 544
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji