Změny na našich stránkách:

 


 • 25. 4. 2017
  aktualizace tabulky časové řady v kapitole Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností
 • 19. 4. 2017
  aktualizace tabulky časové řady v kapitole Cestovní ruch
 • 29. 3. 2017
  časové řady vybraných ukazatelů za region soudržnosti aktualizovány dostupnými daty
 • 27. 3. 2017
  časové řady vybraných ukazatelů za okresy aktualizovány dostupnými daty
 • 27. 3. 2017
  časové řady vybraných ukazatelů za kraj aktualizovány dostupnými daty
 • 22. 3. 2017
  aktualizace tabulky časové řady v kapitole Kriminalita
 • 21. 3. 2017
  aktualizace tabulky časové řady v kapitole Obyvatelstvo
 • 16. 3. 2017
  aktualizace seznamu obcí, částí obcí, ZSJ a ÚTJ Olomouckého kraje
 • 15. 3. 2017
  aktualizace číselníku sídelních lokalit v kraji k 1. 1. 2017