Změny na našich stránkách:

 


 • 28. 3. 2024
  aktualizace tabulky časové řady v tematické oblasti Cestovní ruch
 • 28. 3. 2024
  aktualizace tabulky časové řady v tematické oblasti Doprava
 • 28. 3. 2024
  aktualizace číselníku sídelních jednotek v kraji k 1. 1. 2024
 • 26. 3. 2024
  časové řady vybraných ukazatelů za region soudržnosti aktualizovány dostupnými daty
 • 25. 3. 2024
  aktualizace tabulky časové řady v tematické oblasti Sociální zabezpečení
 • 25. 3. 2024
  vloženo upozornění na nové volby do zastupitelstva obce 22. 6. 2024
 • 21. 3. 2024
  aktualizace grafů za obyvatelstvo
 • 21. 3. 2024
  časové řady vybraných ukazatelů za okresy aktualizovány dostupnými daty
 • 21. 3. 2024
  časové řady vybraných ukazatelů za kraj aktualizovány dostupnými daty
 • 20. 3. 2024
  aktualizace tabulky časové řady v tematické oblasti Obyvatelstvo
 • 15. 3. 2024
  aktualizace tabulek v části Kraj očima statistiky