Změny na našich stránkách:

 


 • 22. 5. 2018
  aktualizace tabulek vybraných demografických ukazatelů podle obcí v jednotlivých SO ORP
 • 21. 5. 2018
  vloženo upozornění na nové šetření - VŠPO 2018
 • 18. 5. 2018
  aktualizace tabulek časových řad vybraných ukazatelů podle správních obvodů
 • 16. 5. 2018
  časové řady vybraných ukazatelů za region soudržnosti aktualizovány dostupnými daty
 • 16. 5. 2018
  aktualizace tabulky časové řady v tématické oblasti Území, sídelní struktura
 • 15. 5. 2018
  aktualizace tabulky časové řady v tématické oblasti Cestovní ruch
 • 14. 5. 2018
  aktualizace tabulky časové řady v tématické oblasti Zemědělství
 • 9. 5. 2018
  časové řady vybraných ukazatelů za okresy aktualizovány dostupnými daty
 • 9. 5. 2018
  časové řady vybraných ukazatelů za kraj aktualizovány dostupnými daty
 • 3. 5. 2018
  aktualizace tabulky časové řady v tématické oblasti Vzdělávání
 • 30. 4. 2018
  vloženy soubory s věkovou strukturou k 31. 12. 2017
 • 25. 4. 2018
  aktualizace tabulky časové řady v tématické oblasti Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností