Změny na našich stránkách:

 


 • 11. 7. 2019
  aktualizace tabulky časové řady v tématické oblasti Zaměstnanost, nezaměstnanost
 • 11. 7. 2019
  aktualizace seznamu obcí, částí obcí, ZSJ a ÚTJ Olomouckého kraje
 • 10. 7. 2019
  aktualizace tabulky časové řady v tématiské oblasti Doprava
 • 10. 7. 2019
  aktualizace tabulky časové řady v tématické oblasti Zemědělství
 • 9. 7. 2019
  do jednotlivých tématických oblastí doplněn odkaz na publikaci O složitém jednoduše
 • 8. 7. 2019
  časové řady vybraných ukazatelů za okresy aktualizovány dostupnými daty
 • 8. 7. 2019
  časové řady vybraných ukazatelů za kraj aktualizovány dostupnými daty
 • 8. 7. 2019
  aktualizace číselníku sídelních lokalit v kraji k 1. 1. 2019
 • 4. 7. 2019
  doplněny vybrané údaje o SO ORP za rok 2018
 • 4. 7. 2019
  aktualizována tabulka meziokresního srovnání
 • 4. 7. 2019
  aktualizována tabulka mezikrajského srovnání
 • 2. 7. 2019
  aktualizace tabulky časové řady v tématické oblasti Sociální zabezpečení
 • 28. 6. 2019
  aktualizace tabulky časové řady v tématické oblasti Kriminalita
 • 28. 6. 2019
  vloženo upozornění na nové šetření - EHIS 2019