Změny na našich stránkách:

 


 • 13. 4. 2021
  aktualizace seznamu obcí, částí obcí, ZSJ a ÚTJ podle stavu k 1. 1. 2021
 • 6. 4. 2021
  aktualizována tabulka meziokresního srovnání
 • 6. 4. 2021
  aktualizována tabulka mezikrajského srovnání
 • 31. 3. 2021
  aktualizace tabulky časové řady v tématické oblasti Cestovní ruch
 • 29. 3. 2021
  aktualizace číselníku sídelních lokalit v kraji k 1. 1. 2021
 • 25. 3. 2021
  časové řady vybraných ukazatelů za okresy aktualizovány dostupnými daty
 • 25. 3. 2021
  časové řady vybraných ukazatelů za kraj aktualizovány dostupnými daty
 • 24. 3. 2021
  doplněn graf Týdenní počty zemřelých podle věkových skupin
 • 23. 3. 2021
  aktualizace tabulky časové řady v tématické oblasti Obyvatelstvo