Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2023
Počet obcí 538 306 372 394 402
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 9,3 7,2 11,8 12,2 11,7
Podíl zemědělské půdy (%) . . 53,6 53,9 52,4
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy

  • Kartogramy
    • Osídlení v Olomouckém kraji
    • Osídlení v České republice
    • Změna počtu obyvatel v obcích Olomouckého kraje
    • Změna počtu obyvatel v obcích České republiky
  • Mapy