HDP, regionální účty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
99,4 98,3 103,5 104,0 102,0
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
191 847 191 738 202 678 212 588 219 892
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
300 777 301 163 318 621 334 735 346 789