HDP, regionální účty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
98,3 103,5 104,0 103,4 104,5
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
191 738 202 678 212 588 222 612 236 619
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
301 163 318 621 334 735 351 078 373 727

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů

Metodika