HDP, regionální účty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
102,8 105,9 102,2 102,7 95,7
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
219 246 235 902 248 251 265 077 264 901
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
345 770 372 595 392 463 419 332 419 302

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Čistý disponibilní důchod domácností podle krajů

Metodika