HDP, regionální účty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
102,2 102,7 96,4 103,2 101,4
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
248 283 265 111 266 976 285 930 317 890
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
392 513 419 386 422 586 452 670 503 709

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Míra investic podle krajů
  • Kartogramy
    • Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2018 až 2022

Metodika