HDP, regionální účty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
103,0 99,4 98,3 103,5 105,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
189 721 191 847 191 738 202 678 215 650
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
296 974 300 777 301 163 318 621 339 556