HDP, regionální účty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
103,5 104,0 103,4 104,5 102,1
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
202 678 212 588 222 612 236 619 248 499
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
318 621 334 735 351 078 373 727 392 855

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele podle krajů

Metodika