HDP, regionální účty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
105,7 102,8 105,9 102,2 102,6
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
210 886 219 246 235 902 248 251 264 567
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
332 055 345 770 372 595 392 463 418 525