HDP, regionální účty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
105,9 102,2 102,7 96,4 103,3
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
235 902 248 283 265 111 266 976 286 366
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
372 595 392 513 419 386 422 586 453 360

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
    • Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného podle krajů
  • Kartogramy
    • Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2017 až 2021

Metodika