Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

Česká statistika cestovního ruchu přešla od r. 2003 z ročního na čtvrtletní zjišťování o výjezdovém a domácím cestovním ruchu České republiky. Jeho zdrojem je výběrové šetření cestovního ruchu, které je od roku 2011 zajišťováno současně s Výběrovým šetřením pracovních sil.

V souvislosti se členstvím ČR v mezinárodních organizacích a zejména s jejím začleněním do Evropské unie od května 2004 byla přizpůsobena struktura ukazatelů sledovaných českou statistikou cestovního ruchu a jejich metodické vymezení mezinárodním požadavkům.

Účelem VŠCR je sběr dat v oblasti turistiky, které obsahují ukazatele o domácím a výjezdovém cestovním ruchu. Údaje jsou zjišťovány u všech členů domácnosti.

U šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů podle § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a získané údaje budou sloužit výhradně pro potřeby statistiky cestovního ruchu.


Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci:

Krajský gestor VŠCR (výběrové šetření cestovního ruchu)
Ing. Michaela Smutná, tel.: 585 731 509, e-mail: michaela.smutna@czso.cz

 

Další informace o výsledcích statistických zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb
Krajské správy ČSÚ v Olomouci
tel.: 585 731 511
infoservisolom@czso.cz