Věda, výzkum 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
130 134 142 153 144
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 205 1 488 1 721 1 905 1 999
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 133,5 3 557,9 3 060,6 3 377,1 2 983,0