Věda, výzkum 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
153 144 143 156 164
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 905 1 999 2 019 1 684 1 835
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
3 377,1 2 983,0 2 833,1 3 367,0 4 155,6