Věda, výzkum 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
142 153 144 143 156
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 721 1 905 1 999 2 019 1 684
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
3 060,6 3 377,1 2 983,0 2 833,1 3 367,0