Věda, výzkum 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
164 174 168 173 186
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 835 2 079 1 929 2 335 2 288
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
4 155,6 4 737,5 4 291,1 5 155,8 5 857,7