Věda, výzkum 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
134 142 153 144 143
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 488 1 721 1 905 1 999 2 019
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
3 557,9 3 060,6 3 377,1 2 983,0 2 833,1