Věda, výzkum 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
143 156 164 174 168
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
2 019 1 684 1 835 2 079 1 929
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 833,1 3 367,0 4 155,6 4 737,5 4 291,1