Věda, výzkum 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
144 143 156 164 174
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 999 2 019 1 684 1 835 2 079
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
2 983,0 2 833,1 3 367,0 4 155,6 4 737,5