Informační technologie 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
72,6 73,1 75,8 75,4 76,9
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
74,4 76,3 78,8 79,0 80,5
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
74,4 76,1 78,0 79,8 80,6
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
5,7 5,5 6,7 7,8 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.