Informační technologie 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
59,2 61,5 64,2 64,1 65,6
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
54,5 57,2 60,2 60,5 63,4
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
60,6 61,6 64,0 65,7 68,3
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
. 4,8 4,7 4,1 4,5