Informační technologie 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
65,6 67,3 70,7 72,6 73,1
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
63,4 66,0 71,4 74,4 76,3
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
68,3 70,1 73,5 74,4 76,1
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
6,6 7,1 7,0 5,7
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.