Informační technologie 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
67,3 70,7 72,6 73,1 75,8
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
66,0 71,4 74,4 76,3 78,8
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
70,1 73,5 74,4 76,1 78,0
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
7,1 7,0 5,7 5,5 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.