Informační technologie 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
64,2 64,1 65,6 67,3 70,7
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
60,2 60,5 63,4 66,0 71,4
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
64,0 65,7 68,3 70,1 73,5
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
6,3 5,4 5,5 8,7 6,8