Informační technologie 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
61,5 64,2 64,1 65,6 67,3
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
57,2 60,2 60,5 63,4 66,0
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
61,6 64,0 65,7 68,3 70,1
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
7,1 6,3 5,4 5,5 8,7