Stavebnictví, byty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
13 361 11 545 12 218 15 010 17 314
Vydaná stavební povolení 3 800 3 879 4 258 4 173 4 429
Zahájené byty 1 468 1 386 2 413 2 043 2 089
Dokončené byty 1 095 1 337 1 479 1 630 1 984