Stavebnictví, byty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
11 545 12 218 15 010 17 314 19 160
Vydaná stavební povolení 3 879 4 258 4 173 4 429 4 308
Zahájené byty 1 386 2 413 2 043 2 089 1 917
Dokončené byty 1 337 1 479 1 630 1 984 2 212