Stavebnictví, byty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
10 362 13 361 11 545 12 218 15 010
Vydaná stavební povolení 4 119 3 800 3 879 4 258 4 173
Zahájené byty 1 065 1 468 1 386 2 413 2 043
Dokončené byty 1 420 1 095 1 337 1 479 1 630