Stavebnictví, byty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
12 218 15 010 17 314 19 160 20 247
Vydaná stavební povolení 4 258 4 173 4 429 4 308 4 756
Zahájené byty 2 413 2 043 2 089 1 917 1 690
Dokončené byty 1 479 1 630 1 984 2 212 1 916