Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
12 760 11 920 10 362 13 361 11 545
Vydaná stavební povolení 4 664 4 218 4 119 3 800 3 879
Zahájené byty 1 176 1 207 1 065 1 468 1 386
Dokončené byty 1 490 1 231 1 420 1 095 1 337