Stavebnictví, byty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
11 920 10 362 13 361 11 545 12 218
Vydaná stavební povolení 4 218 4 119 3 800 3 879 4 258
Zahájené byty 1 207 1 065 1 468 1 386 2 413
Dokončené byty 1 231 1 420 1 095 1 337 1 479