Sociální zabezpečení 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
2 136 2 221 2 238 2 219 2 211
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
900 954 1 024 1 154 1 306
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
145 403 145 154 146 210 147 343 148 420
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
106 821 106 621 107 613 108 789 109 961
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 465 10 644 10744 11 009 11 119

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho měsíční výše v Olomouckém kraji (stav v prosinci...
  • Kartogramy
    • Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2016
    • Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2015

Metodika