Sociální zabezpečení 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
2 238 2 219 2 211 2 173 2 249
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 024 1 154 1 306 1 398 1 684
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
146 210 147 343 148 420 148 870 149 421
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
107 613 108 789 109 961 110 624 111 360
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 744 11 009 11 119 11 504 12 063

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2018
  • Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Olomouckém kraji
 • Kartogramy
  • Lůžka v domovech pro seniory k 31. 12. 2018
  • Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v roce 2017
  • Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2016

Metodika