Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
2 221 2 238 2 219 2 211 2 173
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
954 1 024 1 154 1 306 1 398
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
145 154 146 210 147 343 148 420 148 870
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
106 621 107 613 108 789 109 961 110 624
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 644 10744 11 009 11 119 11 504

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Příjemci starobního důchodu podle jeho měsíční výše v Olomouckém kraji (stav v prosinci...
  • Kartogramy
    • Průměrný měsíční starobní důchod (sólo) v prosinci 2016
    • Příjemci předčasného starobního důchodu v prosinci 2015

Metodika