Sociální zabezpečení 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
2 173 2 249 2 173 2 970 2 790
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 398 1 684 1 955 2 804 2 607
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
148 870 149 421 149 866 148 985 147 774
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
110 624 111 360 112 034 111 583 110 428
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 504 12 063 13 108 14 100 15 017

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Olomouckém kraji
  • Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Olomouckém kraji
  • Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů
 • Kartogramy
  • Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením v prosinci 2020
  • Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením ve věku do 18 let v prosinci 2020
  • Příjemci invalidních důchodů v roce 2019
  • Lůžka v domovech pro seniory k 31. 12. 2018

Metodika