Sociální zabezpečení 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
2 211 2 173 2 249 2 173 2 970
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 306 1 398 1 684 1 955 2 804
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
148 420 148 870 149 421 149 866 148 985
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
109 961 110 624 111 360 112 034 111 583
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 119 11 504 12 063 13 108 14 100

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Lůžka ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Olomouckém kraji
  • Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů
  • Příjemci starobního důchodu podle jeho výše v prosinci 2018
 • Kartogramy
  • Příjemci invalidních důchodů v roce 2019
  • Lůžka v domovech pro seniory k 31. 12. 2018
  • Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v roce 2017

Metodika