Zemědělství 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 99 994 96 916 95 508 98 052 96 899
              - sklizeň (t) 632 845 639 686 568 920 520 738 565 426
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 94 735 93 526 95 425 92 806 92 860

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Olomouckém kraji
  • Hospodářská zvířata v Olomouckém kraji (stav k 1. 4.)
 • Kartogramy
  • Sklizeň řepky v letech 2014–2018
  • Zornění obhospodařované zemědělské půdy a struktura osevních ploch k 31. 5. 2017
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku

Metodika