Zemědělství 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 95 508 98 052 96 899 95 990 96 445
              - sklizeň (t) 568 920 520 738 565 426 591 206
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 95 425 92 806 92 860 93 149 91 482

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Olomouckém kraji
  • Hospodářská zvířata v Olomouckém kraji (stav k 1. 4.)
 • Kartogramy
  • Ekologické zemědělství
  • Sklizeň brambor v letech 2015–2019
  • Sklizeň řepky v letech 2014–2018

Metodika