Zemědělství 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 99 009 99 994 96 916 95 508 98 052
              - sklizeň (t) 652 958 632 845 639 686 568 920
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 92 132 94 735 93 526 95 425 92 806

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Olomouckém kraji
  • Hospodářská zvířata v Olomouckém kraji (stav k 1. 4.)
  • Zemědělská produkce na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
 • Kartogramy
  • Zornění obhospodařované zemědělské půdy a struktura osevních ploch k 31. 5. 2017
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku

Metodika