Zemědělství 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 100 838 99 009 99 994 96 916 95 508
              - sklizeň (t) 560 423 652 958 632 845 639 686
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 90 605 92 132 94 735 93 526 95 425

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Olomouckém kraji
  • Hospodářská zvířata v Olomouckém kraji (stav k 1. 4.)
  • Hospodaření zemědělských podniků na vlastní půdě podle krajů v roce 2013
 • Kartogramy
  • Zemědělská produkce v roce 2015
  • Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věku

Metodika