Zemědělství 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 96 899 95 990 96 445 102 271 98 105
              - sklizeň (t) 565 426 591 206 627 252 636 874 612 325
Stav skotu v ks (k 1. 4., od r. 2023 k 31. 12.) 92 860 93 149 91 482 91 226 85 366

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Olomouckém kraji
  • Hospodářská zvířata v Olomouckém kraji (stav k 1. 4.)
 • Kartogramy
  • Trvalé travní porosty a chov krav
  • Intenzita chovu hospodářských zvířat k 1. 4. 2022

Metodika