Zemědělství 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 98 052 96 899 95 990 96 445 102 271
              - sklizeň (t) 520 738 565 426 591 206 627 252
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 92 806 92 860 93 149 91 482 91 226

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Olomouckém kraji
  • Hospodářská zvířata v Olomouckém kraji (stav k 1. 4.)
 • Kartogramy
  • Ekologické zemědělství
  • Intenzita chovu hospodářských zvířat k 1. 4. 2022

Metodika