Podíl nezaměstnaných osob v krajích ČR k 31. 12. 2022

 

Kliknutím na sloupec se zobrazí graf za jednotlivé okresy daného kraje.

FusionCharts XT se zobrazi zde!