Cizinci 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Cizinci celkem (k 31. 12.) 9 765 9 807 10 041 10 110 10 413
z toho muži 5 488 5 502 5 606 5 674 5 863
z toho státní občanství
země EU
4 558 4 654 4 862 4 991 5 213