Cizinci 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Cizinci celkem (k 31. 12.) 10 413 10 889 11 425 12 302 12 970
z toho muži 5 863 6 173 6 584 7 169 7 661
z toho státní občanství
země EU
5 213 5 452 5 624 5 864 6 105