Cizinci 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Cizinci celkem (k 31. 12.) 10 110 10 413 10 889 11 425 12 302
z toho muži 5 674 5 863 6 173 6 584 7 169
z toho státní občanství
země EU
4 991 5 213 5 452 5 624 5 864