Cizinci 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Cizinci celkem (k 31. 12.) 10 889 11 425 12 302 12 970 13 686
z toho muži 6 173 6 584 7 169 7 661 8 042
z toho státní občanství
země EU
5 452 5 624 5 864 6 105 6 109