Cizinci 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Cizinci celkem (k 31. 12.) 11 425 12 302 12 970 13 686 13 755
z toho muži 6 584 7 169 7 661 8 042 7 956
z toho státní občanství
země EU
5 624 5 864 6 105 6 109 5 253