Cizinci 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Cizinci celkem (k 31. 12.) 10 041 10 110 10 413 10 889 11 425
z toho muži 5 606 5 674 5 863 6 173 6 584
z toho státní občanství
země EU
4 862 4 991 5 213 5 452 5 624

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Cizinci v Olomouckém kraji (stav k 31. 12.)

Metodika