Cizinci 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Cizinci celkem (k 31. 12.) 9 807 10 041 10 110 10 413 10 889
z toho muži 5 502 5 606 5 674 5 863 6 173
z toho státní občanství
země EU
4 654 4 862 4 991 5 213 5 452