Životní prostředí 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Chráněná území
 - rozloha (ha)
59 043 59 001 58 954 59 007 59 010
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
805 484 919 415 1 201 072 1 172 091
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,71 0,68 0,60
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
27 111 28 064 27 199 27 767 27 382

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Zvláště chráněná území podle krajů k 31. 12. 2019
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2019
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2018
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2018
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2019
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2019 a vývoj ceny vodného

Metodika