Životní prostředí 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Chráněná území
 - rozloha (ha)
59 001 58 954 59 007 59 010 59 018
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
919 415 1 201 072 1 172 091 1 533 415
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,68 0,60 0,61 0,54
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
28 064 27 199 27 767 27 382 27 602

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Zvláště chráněná území podle krajů
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů
  • Produkce odpadů celkem podle krajů
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2020 a vývoj cen vody

Metodika