Životní prostředí 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Chráněná území
 - rozloha (ha)
58 817 58 817 59 016 59 064 59 043
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 548 870 1 211 209 1 538 428 2 463 398 805 484
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,73 0,74 0,72 0,74
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
318,5 308,2 312,1 330,4 350,3
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
28 790 27 304 26 289 26 743 27 111

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2016
  • Emise základních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2015
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2016
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2016
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2016 a vývoj ceny vodného
  • Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2014

Metodika