Životní prostředí 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Chráněná území
 - rozloha (ha)
59 016 59 064 59 043 59 001 58 954
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 538 428 2 463 398 805 484 919 415 1 201 072
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,74 0,75 0,71 0,68
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
312,1 330,4 350,3 364,7 361,8
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
26 289 26 743 27 111 28 064 27 199

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Rozloha chráněných území podle krajů k 31. 12. 2018
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2018
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2017
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2018
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů v roce 2018
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody v roce 2018 a vývoj ceny vodného
  • Komunální odpad a odděleně sbírané složky odpadu v roce 2014

Metodika