Kriminalita, nehody 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Registrované trestné činy 11 600 10 246 9 332 9 838 8 369
Dopravní nehody celkem 4 979 5 161 5 251 5 508 5 083
Požáry celkem 824 889 992 980 828

Grafy, kartogramy

  • Grafy
  • Kartogramy
    • Dopravní nehody způsobené nedáním přednosti v jízdě v roce 2019
    • Dopravní nehody způsobené nepřiměřenou rychlostí v roce 2018

Metodika