Kriminalita, nehody 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Registrované trestné činy 9 332 9 838 8 369 7 802 9 114
Dopravní nehody celkem 5 251 5 508 5 083 5 327 5 820
Požáry celkem 992 980 828 900 1 040

Grafy, kartogramy

Metodika