Kriminalita, nehody 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Registrované trestné činy 9 838 8 369 7 802 9 114 9 224
Dopravní nehody celkem 5 508 5 083 5 327 5 820 6 162
Požáry celkem 980 828 900 1 040

Grafy, kartogramy

Metodika