Kriminalita, nehody 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Registrované trestné činy 14 066 12 609 11 600 10 246 9 332
Dopravní nehody celkem 4 450 4 738 4 979 5 161 5 251
Požáry celkem 964 918 824 889 992

Grafy, kartogramy

Metodika