Kriminalita, nehody 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Registrované trestné činy 10 246 9 332 9 838 8 369 7 802
Dopravní nehody celkem 5 161 5 251 5 508 5 083 5 327
Požáry celkem 889 992 980 828 900

Grafy, kartogramy

Metodika