Kriminalita, nehody 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Registrované trestné činy 14 768 14 066 12 609 11 600 10 246
Dopravní nehody celkem 4 432 4 450 4 738 4 979 5 161
Požáry celkem 914 964 918 824 889

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře

Související informace