Výběrové šetření o finanční situaci domácností - FSD

 

Český statistický úřad (ČSÚ) ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) připravil šetření Finanční situace domácností (FSD). Šetření probíhá standardně v zemích eurozóny jako Household Finance and Consumption Survey (HFCS) pod koordinací Evropské centrální banky (ECB) i v řadě jiných evropských států, které měnu Euro nepoužívají. Jedná se o jedinečné údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, než dotazováním ve vybraných domácnostech. Výsledky poslouží jak na národní úrovni pro potřeby ČNB a ČSÚ, tak i na mezinárodní úrovni pro využití ECB.

Šetření FSD si klade za cíl zmapovat situaci českých domácností z hlediska jejich finančních a majetkových poměrů. Získané údaje pomohou zjistit riziko chudoby a sociálního vyloučení domácností, což dokresluje mimo jiné i ukazatel tzv. čistého bohatství. K němu je vedle zjištěných příjmů a výdajů domácností potřeba znát také odhad majetku. Výsledky šetření mají dále poskytnout podklad pro posouzení chování českých domácností v souvislosti s tím, jaké používají nástroje finančního trhu, jaká je celková míra jejich zadlužení, jaká rizika na sebe berou v souvislosti s čerpáním nejrůznějších úvěrů a jak je jejich majetek zatížen případnými půjčkami a úvěry.

Podobně jako šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ) je i šetření FSD navázáno na šetření Životní podmínky (SILC). Tazatelé tedy oslovují ty domácnosti, které znají z předchozích návštěv z jiných šetření a které už mají se statistikou zkušenost.

Šetření probíhá kontinuálně po celé České republice a každým rokem je osloveno přibližně 2 tisíce domácností.

V Olomouckém kraji tazatelé ČSÚ osloví v letošním roce 111 domácností.

Dárkové předměty pro šetření FSD zajišťuje ČNB. Pro šetření FSD 2024 se jedná o sady všech platných oběžných mincí v České republice, které nejsou běžně prodejné a jsou speciálně připravené pro toto šetření. Tento dárek obdrží každá domácnost za kompletní vyplnění dotazníku.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Kontaktní osoba:
Bc. Monika Freharová Karásková
Tel.: 731 439 274 
E-mail: monika.karaskova@czso.cz

 

Další informace o výsledcích statistických zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb
Krajské správy ČSÚ v Olomouci
tel.: 585 731 511
infoservisolom@czso.cz