Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření soukromých domácností. Informace o spotřebě v jednotlivých typech domácností a o vlivu různých faktorů (např. růstu cen, situace na trhu apod.) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti domácností nelze získat z jiných zdrojů. Ze širokého spektra využití údajů statistiky RÚ je možno uvést zejména jejich význam jako podkladu pro sociální a ekonomický výzkum a pro kvalifikované rozhodování při realizaci sociální politiky státu. Nelze však opomenout ani důležitost v rámci samotného statistického úřadu, konkrétně požadavky cenové statistiky k výpočtům indexů na běžných vahách a statistiky národních účtů, nebo pro mezinárodní srovnání.
Zpravodajskou jednotkou v tomto šetření je samostatně hospodařící domácnost, která dobrovolně poskytuje údaje o postavení, příjmech a výdajích jednotlivých členů.

Statistika rodinných účtů je pravidelným výběrovým šetřením. Rozsah výběrového souboru je poměrně malý, méně než jedno promile všech domácností v ČR.

Zpravodajskou síť statistiky rodinných účtů tvoří základní zpravodajský soubor, jehož složení podle výběrových znaků odpovídá struktuře domácností v ČR. Rozsah zpravodajské sítě je stanoven tak, aby bylo možno zpracovat reprezentativní výsledky za Českou republiku.

Od roku 2006 došlo k metodickým změnám ve sledování statistiky rodinných účtů. Ve výběru jsou zahrnuty všechny skupiny domácností zastoupené v populaci (vč. dosud nesledovaných domácností nezaměstnaných, domácností důchodců s ekonomicky aktivními členy a okrajových skupin domácností, které mají v čele ekonomicky neaktivní osobu). Domácnosti zaměstnanců jsou ve výběru rozděleny na dvě kategorie podle vzdělání osoby v čele (nižší a vyšší). Podrobné zápisy o vydáních za potraviny a nealkoholické nápoje povedou domácnosti jen po dobu 2 měsíců.

Zároveň s tímto šetřením bude probíhat i Pilot Rodinných účtů, kdy se bude na vybraných domácnostech ze šetření SILC ověřovat nový způsob  - náhodný výběr domácností rodinných účtů, které budou zpracovávat po dobu 2x4 týdny výdaje za svoji domácnost novou metodou.

Tato nová metoda náhodného výběru by pak měla od roku 2017 sloužit jako hlavní zdroj získávání informací od domácností a od kvótního výběru, kterým se data rodinných účtů zajišťovala v minulých letech, bude upuštěno.
 


Seznam obcí, kde probíhá v roce 2015 šetření statistiky rodinných účtů:

Olomouc – Dubčany, Grygov, Hlubočky, Křelov, Liboš, Litovel, Lutín, Majetín, Moravská Huzová, Olomouc, Olomouc-Sv. Kopeček, Příkazy, Štěpánov, Šternberk, Těšetice.

Prostějov – Bedihošť, Brodek u Konice, Čehovice, Laškov, Mostkovice, Prostějov, Prostějov-Domamyslice, Určice.

Přerov – Brodek u Přerova, Lazníčky, Přerov, Radslavice, Tučín, Veselíčko, Želatovice.

Šumperk – Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Hanušovice, Nový Malín, Olšany, Postřelmov, Ruda nad Moravou, Šumperk.


Počet zpravodajských domácností v Olomouckém kraji je pro rok 2016 určen takto:
 

Zpravodajská síť
Počet domácností
Základní soubor
102
  1. domácnosti s ekonomicky aktivní osobou v čele
75
     Zaměstnanci s nižším vzděláním
28
     Zaměstnanci s vyšším vzděláním
30
     Osoby samostatně výdělečně činné
12
     Nezaměstnaní
5
  2. Domácnosti s ekonomicky neaktivní osobou v čele
27
   Domácnosti s ekonomicky aktivními členy
2
   Domácnosti bez ekonomicky aktivních členů
25
     V čele domácnosti důchodce
25
     V čele domácnosti jiná osoba
0


Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci pověření organizací RÚ v kraji:

Krajský gestor RÚ (statistika rodinných účtů)
Ivana Horáková, tel.: 737 280 881, e-mail: ivana.horakova@czso.cz

Vedoucí oddělení terénních zjišťování
RNDr. Pavla Kotasová, tel.: 585 731 505, e-mail: pavla.kotasova@czso.cz