Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Lékaři celkem 3 018 3 073 3 062 3 211 3 211
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
74 438 78 526 82 678 89 716 94 576
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,283 4,507 4,543 4,697 4,995