Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Lékaři celkem 2 897 2 904 2 911 3 031 3 018
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
54 268 53 634 60 292 58 429 74 438
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,727 3,712 3,824 3,869 4,283