Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Lékaři celkem 2 911 3 031 3 018 3 073 3 062
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
60 292 58 429 74 438 78 526 82 678
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,824 3,869 4,283 4,507 4,543

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Olomouckém kraji

Metodika