Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Lékaři celkem 3 211 3 211 3 261 3 287
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
89 716 94 576 131 413 145 638 174 247
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,697 4,995 6,048 6,080 6,014

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů
    • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v kraji

Metodika