Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Lékaři celkem 3 073 3 062 3 211 3 211 3 261
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
78 526 82 678 89 716 94 576 131 413
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,507 4,543 4,697 4,995 6,048