Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Lékaři celkem 3 031 3 018 3 073 3 062
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
58 429 74 438 78 526 82 678 89 716
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,869 4,283 4,507 4,543 4,697