Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Lékaři celkem 2 904 2 911 3 031 3 018 3 073
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
53 634 60 292 58 429 74 438 78 526
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,712 3,824 3,869 4,283 4,507