Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Lékaři celkem 3 062 3 211 3 211 3 261 3 287
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
82 678 89 716 94 576 131 413 145 638
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,543 4,697 4,995 6,048 6,080